چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری


ایجاد چشم انداز “مدیریت ارتباط با مشتریان”

مطالعات نشان می دهد سازمان های موفق نسبت به “ارزشی که ارائه می نمایند”، و “کسانی که ارزش را به آن ها ارائه می دهند” صریحا آگاهی دارند. و در مقابل سایر سازمان ها عموما چشم اندازی ناکارآمد یا مبهم در این خصوص دارند. پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با مشتریان نیازمند در پیش گرفتن چشم اندازی نوین نسبت کسب و کار است.

مفروضات برنامه ریزی راهبردی

تا سال ۲۰۰۴، دلیل عدم موفقیت ۷۵ درصد پروژه های مدیریت ارتباط با مشتریان، که در بازگشت سرمایه مناسب ناموفق بوده اند، اخذ تصمیمات اجرایی ضعیف در حوزه کسب و کار بوده است. تا سال ۲۰۰۵، ۹۰ درصد از پروژه های موفق در این حوزه بین ضرورت “تجربه (ادراکی) ارزشمند مشتری” و “همکاری درون سازمانی” تعادل و تناسب ایجاد نموده اند.

رهنمود های تاکتیکی

  1. در گام نخست اقدام به تهیه گزاره ارزشی کسب و کار خود نمایید.
  2. ارزش های اساسی برند خود را که باید به مشتریان ارائه شود، شناسایی کنید.
  3. تجربه (ادراکی) مشتری را طراحی کنید.
  4. از وجود جایگاه و فرد رهبری کننده در اجرای فرآیند ارتباط با مشتری اطمینان یابید.

چشم انداز مدیریت ارتباط با مشتری، تصویری از آن چیزیست که یک سازمان مشتری مدار می خواهد آنگونه در تصور و ادراک مشتری هدف خود، شکل یابد. رابطه با مشتریان نمی تواند بدون وجود چنین “شخصیت سازمانی”، ایجاد شود. بدون وجود چشم انداز نسبت به CRM، مشتریان چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری و سایر سهامداران، از آنچه سازمان در بازار رقابتی از خود ارائه دهد، یا انتظاراتی که سایرین باید در تعامل با آن سازمان داشته باشد، تصویر روشنی نخواهند داشت. این امر منجر به ناتوانی سازمان در مدیریت انتظارات در رویارویی با نیروهای بازار و رقابت در آن خواهد بود.

بدون وجود چشم انداز، کارکنان تصوری از آن چه که (به مشتری) ارائه می دهند، نخواهند داشت و همچنین تعامل درون سازمانی مشکل و پرهزینه خواهد بود. چشم انداز مدیریت ارتباط با مشتری که به صورت مناسبی توسعه یافته و ایجاد شده باشد، منجر به انگیزش کارکنان، ایجاد وفاداری مشتریان، و درآمد بیشتر شده و مشتریان هدف سازمان را به مدافعان و حامیان سازمان مبدل می سازد.

تدوین چشم انداز را از گزاره اصلی کسب و کار شروع نمایید.

فرآیند تدوین چشم انداز CRM با شناخت و درک عامل افزایش تقاضا در بازار، و سهم بازار سازمان و رقبا، آغاز می شود. برای مثال تقاضا بیش از هر چیز دیگری با ۱) پیشنهاد سایرین به استفاده از محصول، و ۲) در دسترس بودن، افزایش می یابد. بنابراین آگاهی و شناخت از چگونگی نگرش به سازمان شما، و آنگونه که می خواهید سازمان شما به نظر بیاید، دارای اهمیت است. نگرش بازار به سازمان شما چگونه است؟

این اقدام به مفهوم ایجاد “گزاره اصلی کسب و کار” در ذهن مشتریان هدف است. گزاره ای که به واقع برای مشتریان ارزشمند بوده و در بازار رقابتی، ارزش ایجاد می کند. این گزاره باید مبدل به روح جمعی سازمان یا “ارزش اجتماعی” آن گردد. باید توجه داشت که گزاره نباید سطحی یا کلی باشد مثلا نباید به صورت “ما خدماتی با کیفیت جهانی ارائه می دهیم” یا “می خواهیم تامین کننده اول باشیم” باشد. بسیاری از سازمان ها چنین شعار ها و گزاره هایی را انتخاب می کنند و تعداد کمی در راه رسیدن به این شعارها تلاش کافی را انجام می دهند.

در مقابل، گزاره اصلی کسب و کار باید بیانیه ای روشن و شفاف از هدف و مقصود سازمان از “ارزش ادراکی مشتری” (به یادداشت ۱ مراجه نمایید) و فرهنگ سازمانی باشد که آن سازمان می خواهد و می تواند ایجاد نماید. این بیانیه باید شکلی مانند شعارهای ذیل داشته باشد: “فلسفه چالشی برای زندگی” (شرکت Diesel)، “روش های غیر مرسوم و چالش برانگیز رفتار” (شرکت Virgin)، “تمرین ذهنی برای خلق فناوری” (شرکت Apple Computer) و “ایجاد جامعه استرالیا، از طریق خدمات دولتی یکپارچه” (شرکت Centrelink).

یادداشت ۱: ارزش ادراکی (ارائه شده به) مشتری

“ارزش ادراکی مشتری”، مجموعه ای منحصر به فرد از قابلیت های تامین کننده (فروشنده خدمات یا محصولات) است، که مشتریان را ترغیب به خرید، وفاداری و پیشنهاد آن تامین کننده به سایرین می کند. ارزش ادراکی مشتریان، بر بستری یکپارچه و مرتبط شکل می گیرد که از یک سو شامل گزاره اصلی کسب و کار در بازار و همچنین چگونگی بهره گیری سازمان از منابع جهت ایجاد ارزش مذکور بوده، و در قالب ایجاد تفاوت هایی در ارزش های برند سازمان نمود می یابد (خلق ارزش).

در واقع این تفاوت ها هستند که مشتریان هدف را در زمان انتخاب تامین کننده (کالا یا خدمتی خاص) جذب می کند. همچنین از سوی دیگر ارزش مذکور شامل مجموعه ای از عوامل جهت انتقال این ارزش به مشتریان (ارائه ارزش) می باشد. “ارزش ادراکی مشتری” فراگیر، بایستی ارزشی بیشتر و متفاوت را به مشتریان هدف ارائه دهد تا قادر باشد در بازار رقابت با سایر تامین کنندگان، منجر به موفقیت و جذب مشتری گردد.

چشم انداز در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، صرفا لوگو و شعار برند نیست، بلکه به مفهوم و ماهیت وجودی سازمان است که را در قالب لوگو و شعار سازمانی بروز می نماید. به همین ترتیب، چشم انداز سی ار ام، مفهومی نیست که صرفا در بازار مصرف بکار گرفته شود و جنبه آگاهی بخشی به مشتریان تجاری و شهروندان در مورد آنچه (ارزشی) که “تامین کنندگان” به آن ها عرضه می نمایند، را داشته باشد. بلکه چشم انداز مفهومی فراتر از آن دارد. در واقع تامین کنندگان برای موفقیت نیازمند “شخصیت سازمانی” هستند که با استفاده از آن به ایجاد روابط موفق اقدام کنند (و چشم انداز CRM چنین مفهومی را تداعی می کند).

اقدام عملی: گزاره اصلی کسب و کار خود را از منظر مشتریان بسنجید: آیا گزاره ای دارید؟ آیا گزاره شما از گزاره های سایر رقبا متفاوت است؟ آیا کارکنان این گزاره را درک کرده اند و برای آن ها ایجاد انگیزه می کند؟ و اینکه آیا مشتریان موافق گزاره مذکور هستند و آن را متناسب با سازمان شما می دانند؟

تعیین ارزش های کلیدی برند در ارائه به مشتری

بسیاری سازمان ها دارای بیانیه ماموریت و برند هستند، اما کمتر به آن ها اهمیت می دهند و بدون توجه به آن ها فعالیت های خود را انجام می دهند. اما در مقابل، چشم انداز مدیریت ارتباط با مشتریان برای سازمان ها “طرح و الگوی فعالیت” است. این دیدگاه با گزاره اصلی کسب و کار در بازار رقابت آغاز می شود و سپس به توصیف چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری معنای این گزاره در قالب ارزش ها و ارائه آن ها به مشتریان با استفاده از مجموعه ارزش های برند رقابتی که منجر به ایجاد تفاوت برای سازمان می شوند، یا همان “ارزش ادراکی مشتری”، می پردازد. ارزش های برند، با توجه به شاخصه های کلیدی مورد نظر مشتریان تعیین می گردد.

شاخصه هایی که مشتریان در انتخاب تامین کننده ای که الزامات و خصوصیات مورد نظرشان را فراهم می کند، مد نظر قرار می دهند. شاخصه هایی از جمله نوآوری، استقلال، کیفیت، مهارت و مشارکت.

ارزش های برند، باید موجب متفاوت سازمان در مقابل رقبا شود و مشتریان آن ها را ارزشمند بدانند. در تعیین این ارزش ها، ابراز کلمات “صداقت” و “اعتماد” ارزش محسوب نمی شوند چرا که انتظار بر این است صداقت و اعتماد جزو ارزش های عام همه سازمان ها باشد (و نه صرفا خاص یک کسب و کار). ارزش های برند باید از نقطه نظر مشتری/مصرف کننده تعیین گردد و نه از نقطه نظر سازمان.

از این رو، مجموعه ارزش های برند (یا گزاره های برند) در واقع دیدگاه و ادراک مشتری از سازمان است. بسیاری از سازمان ها، تصور می کنند نسبت به خواست مشتری آگاهی دارند، اما پس از اشتباهات پرهزینه درمی یابند که به این مهم آگاه نبوده اند. این سازمان ها بر روی خدماتی خاص که مشتریان به دنبال آن ها نیستند یا ارزشی برای مشتریان ندارد، سرمایه گذاری کلانی انجام می دهند، و در مقابل بر روی خدماتی که منجر به خلق ارزش واقعی می شوند و وفاداری مشتری را به همراه می آورند، سرمایه گذاری کافی انجام نمی دهند.

اقدام عملی: بازخورد مشتریان (و نیز مشتریان بالقوه) به همراه تحلیل رفتار مشتریان، امری ضروری برای تعیین ارزش های برند و ارزش ادراکی مشتری است. شرکت های تحقیقات بازار، خدمات مطالعاتی بازار شناسی و تکنیک های هدایت سرمایه گذاری را ارائه می دهند و عوامل موثر بر ایجاد وفاداری و روش های موثر بر بازگشت سرمایه را شناسایی و ارزیابی می کنند.

طراحی تجربه مشتری

گزاره اولیه، در گام بعد باید به چارچوبی برای ایجاد تجربه مشتری در موقعیت های مختلف تعامل با مشتریان تبدیل گردد. این گزاره در حالت ایده آل، باید نشان دهنده تجربه مطلوب آینده باشد. در مرحله چشم انداز، که ایجاد آن جزو مسئولیت های هیئت مدیره سازمان ها است، صرفا ایجاد یک چارچوب ساده کافی است. جزئیات بخش های مختلف و مزیت های کسب و کار، را می توان در کارگاه های آموزشی با حضور مدیران اجرایی و ارشد در مرحله تدوین راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری و تبیین مزایا مفهوم crm چیست، تبیین نمود و نهایتا آن را به فرآیند های مشتری مدار مبدل ساخت. دریافت بازخورد مشتری در سطح عملیاتی، منجر به شناسایی تجربه فردی هر یک از مشتریان می شود و متضمن تداوم دستیابی به انتظارات می باشد.

درک نیاز به طراحی تجربه مشتری از مرحله (ایجاد) چشم انداز، نشان دهنده بلوغ و بسط CRM در سازمان است. سازمان هایی که دارای ساختارها و واحدهای بازاریابی گسترده هستند، اغلب به ضرورت طراحی تجربه مشتری توجه نمی کنند. و بر این باورند که طراحی، ماهیتی در حوزه تولیدات و محصولات است و نه در مورد تجربه ای که مشتریان از تعامل با سازمان به دست می آورند.چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری

سایر شرکت هایی که درک و بینش بازتری دارند، تصور می کنند مفهوم تجربه، صرفا در خصوص ایجاد تصویری از برند در ذهن افرادی است که بخواهند با سازمان در تعامل باشند. سازمان های در حال بلوغ معتقدند، مفهوم تجربه، امری فراتر از این است و نیازها و چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری الزامات، و بازخورد مشتریان را نیز در مرحله ایجاد دیدگاه دخیل می دانند و سپس، تجربه مشتری را در قالب داستانی نوآورانه و ملموس ارائه می نمایند. یادداشت ۲، نشان می دهد چگونه یک شرکت فعال در حوزه خدمات حمل و نقل ریلی، “داستانی” را از مسافر قسمت درجه دو (Business Class) قطار بیان کرده است. نکته مهمی که در این گونه داستان نویسی باید رعایت نمود، این است که باید داستان را با تصویری از آینده تجربه مشتری آغاز نمود و در کل داستان به سمت رسیدن به آن آینده حرکت کرد.

نکته ۲: داستان تجربه مشتری

در این بخش داستان شرکتی را در حوزه حمل و نقل ریلی بررسی می کنیم که در خصوص مسافران دائمی درجه دو خود بیان کرده است.

“وقتی داشتم به اطراف واگن نگاهی می انداختم، متوجه شدم در مقایسه با تصویر قدیمی که از شرکت راه آهن داشتم، چقدر قطار تمیز می نمود. فضای داخلی واگن پاکیزه، مرتب، و دلپذیر بود و هوای داخل واگن نیز گرم و دلچسب بود. در آن سوی واگن، یکی از کارکنان در حال سرو قهوه ای مطبوع و چای تازه دم و خوش بو برای مسافران بود. او یونیفرم شیک و در عین حال راحت و غیر رسمی بر تن داشت. سرش را بالا نگه می داشت و با مسافران ارتباط چهره به چهره برقرار می کرد. “سلام دیوید، حالت چطوره؟” با شنیدن این جمله چنان حس راحت و صمیمی در من ایجاد شد که انگار در خانه خودم حضور داشتم. روی صندلیم نشستم، پشتی صندلی خیلی راحت و مناسب بود. و خود را برای ملاقات اول صبح آماده کردم. ملاقاتی که به دلیل کمبود وقت نتوانسته بودم دیروز عصر انجام بدهم و به امروز موکول شده بود.”

داستان تجربه مشتری، باید شامل جرئیات کاملی از احساسات وی باشد. وفاداری مشتریان، به ندرت بخاطر عوامل منطقی (معمولی) در ارائه خدمات به مشتریان بوجود می آید بلکه “عامل احساس خوب” آن را ایجاد می کند. عاملی که خود در نتیجه عوامل عاطفی بوجود می آید. به همین دلیل است که طراحی تجربه مشتری از اهمیت زیادی برخوردار است. قیمت ممکن است کاهش یابد و کالاها ممکن است جایگزین شوند، اما یک مزیت عاطفی، قادر به ایجاد مزیت (رقابتی) پایدار در مقابل رقبا خواهد بود.

بر این اساس، چشم انداز مدیریت ارتباط با مشتری، همانند DNA عمل می کند و “فرهنگ سازمانی” که باید در مشتری نهادینه گردد را در ذهن وی القا می کند و زیر ساختی مناسب را برای موفقیت سیستم CRM ایجاد می نماید. برای مثال شرکتی که متعهد به خلاقیت است، باید اطمینان باید هر بار که مشتری با آن شرکت تعامل دارد، این احساس خلاقیت در مشتری القا شده و وی آن را تجربه کند. این امر بدین معناست که هر اقدام و فعالیت این شرکت، از بخش پذیرش گرفته تا روش های برگزاری جلسات هیئت مدیره، باید به صورتی خلاقانه صورت پذیرد.

اقدام عملی: داستانی در مورد حالت ایده آل تجربه مشتریان با سازمانتان بسازید. این داستان باید بر اساس الزامات مشتریان شما شکل گیرد. داستان را تبدیل به یک داستان مصور، انیمیشن، و یا فیلم ویدیویی کنید تا همه افراد در سازمان بدانند هدفشان باید رسیدن به چه چیزی باشد.

اطمینان بیابید رهبری وجود دارد.

مسئولیت ایجاد چشم انداز سیستم CRM، اساسا بر عهده هیئت مدیره سازمان است. آرزوهای مدیریت، برای سازمان، مبتنی بر دانش و شناخت بازار و مشتریان است. ثمربخش ترین محیط در خلق چشم انداز، محیطی است که در آن هیئت مدیره مفهوم CRM و مزایای آن را در سودآوری پایدار، درک کرده باشد، و پذیرای ایده ها و روش های جدید انجام امور کسب و کار باشد. همچنین ضروری است هیئت مدیره از نیاز های واقعی مشتریان آگاه بوده و اطلاعات دقیق و بی واسطه ای را در مورد تجربه فعلی مشتریان داشته باشد.

از آن جا که ضروری است سهامداران، مشتریان و کارکنان به خوبی چشم انداز CRM را درک کرده و پذیرفته باشند، بهتر است سازمان برای خود، تعریفی مشخص، پر مغز، و با معنا از نرم افزار CRM چیست داشته باشد، بجای این که از تعاریفی عمومی استفاده کند که مشاوران حقیقی یا حقوقی ارائه می نمایند.

به منظور حداکثر سازی فواید مدیریت ارتباط با مشتری، سازمان نیازمند چشم انداز است: مدیر عامل برای بکارگیری موفق دیدگاه، باید به آن متعهد بوده، و از طریق فرآیند رهبری، آن را درون کارکنان، سهامداران و مشتریان سازمان منتقل و القا نماید. به همین دلیل است که مهمترین عامل شکست پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ها، مدیریت ضعیف می باشد.

به منظور دخیل نمودن هیئت مدیره و ایجاد نقش رهبری در مدیر عامل، برنامه ای آموزشی برای هیئت مدیره ترتیب داده و نسبت به معرفی و شناساندن تجربه فعلی مشتری به آن ها اقدام نمایید. همچنین کارگاه آموزشی فشرده ای را برپا نموده و برای ایجاد چشم انداز جدید در بین آن ها تلاش نمایید. در این کارگاه ها با بهره گیری از تکنیک های تصویری و آموزشی در راستای از بین بردن تعصبات و ذهنیت گذشته در مورد تعامل با مشتریان، اقدام کنید؛ و مقاومت و رفتار تدافعی در برابر تغییرات و اصلاحات جدید و طرز فکرهایی مثل: “ما چنین کارهایی را در این شرکت انجام نمی دهیم.” را در مدیران از بین ببرید. مسئولیت این گونه اقدامات بر عهده فرد یا واحد راهبردهای سازمانی است که وظیفه اجرای پروژه CRM را در سازمان عهده دار است. آموزش های مورد نیاز را می توان با استفاده از تکنیک های گوناگونی فراهم نمود.

مشاوران خبره در حوزه CRM و متخصصان مدیریت تغییرات سازمانی، کارگاه های ایجاد چشم انداز CRM را برگزار می نمایند. بسیاری از آن ها دارای مراکز نوآوری جهت تدوین و توسعه روش های آموزشی نوآورانه در این زمینه هستند. همیشه به منظور ایجاد “تجربه” با مشتریان سابق در تعامل باشید و از اثر بخش بودن فعالیت ها و هزینه کرد خود در این راستا اطمینان یابید.

اقدام عملی: برنامه آموزشی CRM و پس از آن کارگاه های آموزشی “ایجاد دیدگاه” را برای اعضای هیئت مدیره اجرا نمایید.

ایجاد چشم انداز CRM، به معنای رهبری نمودن فرآیند از سوی هیئت مدیره، و خلق و ارتقای “شخصیت سازمانی” است که از آن به عنوان DNA سازمانی (عامل انتقال و گسترش نگرش) استفاده می شود. چشم انداز CRM نیازمند موارد ذیل است:

چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

صندوق غیردولتی حمايت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی (سهامی خاص) یک نهاد توسعه ای می باشد که در راستاي تحقق توسعه کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین ، بهبود رقابت پذیری و افزایش ارزش افزوده بخش ، ارتقا مستمر نرخ رشد و کیفیت سرمایه گذاری و تحقق مدیریت بهینه تامین ، تجهیز و تخصیص منابع مالی و اعتباری داخلی و خارجی با تمرکز بر مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و اتخاذ بهترین شیوه مشارکت شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی به طور مستمر و فعال برای اجرای برنامه ها و سیاست های کلان سرمایه گذاری که در سطح کشور در چارچوب نظام شبکه ای صندوقها فعالیت می نماید.

ناکامی عربستان در استفاده از سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰

ناکامی عربستان در استفاده از سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای اجرای چشم‌انداز 2030

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،« محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی چشم انداز 2030 را در آوریل 2016 راه اندازی کرد، برنامه بلندپروازانه‌ای که با هدف تبدیل عربستان به یک قدرت سرمایه‌گذاری جهانی، پایان دادن به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و افزایش درآمدهای گردشگری است.

الخلیج الجدید در گزارشی نوشت: چشم انداز 2030 عربستان، همانطور که در آن زمان اعلام شد، با هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی به 600 میلیارد ریال (160 میلیارد دلار) تا سال 2020 و یک تریلیون ریال تا سال 2030 بود که تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

همچنین مشخص شده است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اجرای این چشم‌انداز کمکی نخواهد کرد، زیرا برنامه‌ریزی شده بود تا سال 2020 سرمایه‌گذاری خارجی به حدود 19 میلیارد دلار برسد، در حالی که در زمان راه‌اندازی این طرح این سرمایه‌گذاری تنها 5.4 میلیارد دلار بود. اما داده‌ها حاکی از کاهش شدید سرمایه گذاری‌های خارجی در عربستان در سال‌های اخیر است که این امر اجرای چشم انداز 2030 را تهدید می‌کند.

وب سایت اقتصادی «فوربس» کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در عربستان را در سال 2021 فاش کرد .داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی عربستان نشان داد که سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه سوم سال 2021 بالغ بر 1.75 میلیارد دلار بوده است.

راه اندازی استراتژی سرمایه گذاری ملی

کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی محمد بن سلمان را بر آن داشت تا اواسط اکتبر «استراتژی سرمایه‌گذاری ملی» عربستان را در چارچوب تحقق اهداف چشم‌انداز 2030 این کشور اعلام کند که بر مبنای آن مقرر شد تا 2030 میلادی، جریان سالانه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به 388 میلیارد ریال (103.5 میلیارد دلار) و میزان سرمایه‌گذاری داخلی نیز به 1.7 تریلیون ریال (453 میلیارد دلار) در سال افزایش یابد که با توجه به اعداد و ارقام کنونی، همه آنها خیالی و دور از واقعیت به نظر می‌رسند.

به طور کلی استراتژی سرمایه‌گذاری ملی ولیعهد سعودی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی ستون فقرات چشم‌انداز 2030 است که کاهش این سرمایه‌گذاری‌ها تهدید جدی برای این چشم‌انداز به شمار می‌رود. همچنین ولیعهد سعودی از خلال اعلام این چشم‌انداز تلاش کرد که پیام‌های اطمینان بخشی را به سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص فضای سرمایه‌گذاری در عربستان بفرستد؛چراکه پس از محدودیت‌هایی که در سال 2017 برای بازرگانان، تاجران و سایر شخصیت‌ها اعمال شد، که مقامات آن را یک کمپین ضد فساد توصیف کردند، سرمایه گذاری‌های خارجی در این کشور به طور چشمگیری کاهش یافت.

شرکت‌هایی مانند « اوبر تکنولوژی» و «جنرال الکتریک» و چندین شرکت خارجی دیگر در عربستان در معرض هزینه‌های مالیاتی ناگهانی که اغلب به ده‌ها میلیون دلار می‌رسید، قرار گرفتند.همچنین دولت سعودی زمانی که به شرکت‌های خارجی دستور داد مقرهای منطقه‌ای خود را به ریاض منتقل کنند یا قراردادهای دولتی را از دست بدهند، آنها را آزار داد.

علاوه‌بر این، سرمایه‌گذاران خارجی به طور فزاینده‌ای نگران امنیت خود هستند، به خصوص که برخی از کسانی که در کمپین‌های محمد بن سلمان در ارتباط با ادعای مبارزه با فساد بازداشت شدند، خارجی بودند.

چالش های بزرگ پیش روی چشم انداز 2030

مطرح کردن اهداف غیر واقعی و اعداد اغراق آمیز چالش بزرگی است که چشم‌انداز 2030 با آن روبروست، به عنوان مثال، هدف این چشم‌انداز افزایش نسبت صادرات غیرنفتی از 16% به 50% تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، کاهش نرخ بیکاری به 7% است. همچنین محمد بن سلمان وعده داده بود که تا سال 2030 سرمایه گذاری‌های بیش از 12 تریلیون ریال (3.2 تریلیون دلار) را به اقتصاد داخلی تزریق کند، ارقامی که با گذشت بیش از پنج سال از راه اندازی چشم انداز تاکنون حاصل نشده‌اند و ولیعهد سعودی دقیقا از منابع آن‌ها و همچنین چگونگی تعیین آن‌ها اطلاعی ندارد.

حتی بخش گردشگری پروژه نئوم نیز با چالش‌های زیادی روبرو است که این چالش‌ها ارقام مورد انتظار دولت را برای جذب سالانه 50 میلیون گردشگر به عربستان تضعیف می‌کنند .

در خط مقدم این چالش‌ها موقعیت مذهبی عربستان قرار دارد که اجازه مصرف مشروبات الکلی را نمی‌دهد و گردشگردان ترجیح می‌دهند مقصد متنوع‌تر و ارزان‌تر را انتخاب کنند.

محمد بن سلمان اعلام کرد که یک استراتژی ملی در زمینه حمل و نقل و خدمات لجستیکی برای ایجاد ارتباط میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا آغاز کرده که این استراتژی به ارتقای توانایی‌های انسانی و فنی در بخش حمل و نقل و خدمات لجستیک در عربستان کمک و ارتباط با اقتصاد جهانی را تقویت می‌کند . 10سال برای اجرای آن‌ها زمان نیاز است.ناکامی در اجرای این استراتژی نیز غیرقابل انکار است.

آیا سرمایه گذاری‌های دولتی کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جبران می‌‌کند؟

شرکت تحقیقات « آی اچ اس مارکیت» فاش کرد که شاخص مدیران خرید که بر عملکرد بخش خصوصی غیرنفتی عربستان نظارت می‌کند، در دسامبر گذشته به پایین‌ترین میزان در 9 ماه گذشته رسید و این امر به دنبال شیوع سویه جدید ویروس کرونا (امیکرون) و کاهش تقاضا بوده که چالش‌های پیش رو چشم انداز 2030 را افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد که عربستان در دوره آتی باید سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی را برای جبران خسارت‌های ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی پمپاژ کند.در واقع دولت به صندوق ثروت عربستان متوسل شده که این صندوق اعلام کرد که در سال 2021 حدود 84 میلیارد ریال (22.4 میلیارد دلار) در اقتصاد داخلی سرمایه گذاری کرده و پیش بینی می‌شود در سال 2022 به 150 میلیارد ریال (40 میلیارد دلار) برسد.

اخیرا شرکت مشاور انگلیسی «کپیتال اکونومیکس» اعلام کرد که انتظارات دولت عربستان برای دستیابی به مازاد بودجه در سال 2022، حقیقت را گمراه می‌کند، زیرا وضعیت مالی آن تا حد زیادی به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی بستگی دارد .

اتکای فزاینده دولت عربستان سعودی به نهادهای دولتی برای هدایت سرمایه‌گذاری عمومی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاری تحت رهبری آل سعود در این کشور عموماً غیرمولد است.

ارقام اخیر در خصوص کاهش سرمایه‌گذاری خارجی نشان دهنده بحران اقتصادی در کشور است ، زیرا دولت عربستان سعودی در جذب سطوح قابل توجهی از سرمایه‌گذاری داخلی که برای برنامه اقتصادی چشم انداز 2030 ولیعهد سعودی ضروری است، با مشکل مواجه است .

به طور کلی، چشم انداز 2030 یک چشم انداز بلندپروازانه است که اهداف غیرواقع‌بینانه‌ای را به دنبال دارد. این چشم‌انداز بدون برنامه‌ریزی و بسیار کند حرکت می‌کند و این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی که سنگ بنای مالی این چشم‌انداز است، به شدت کاهش یافته است.

بسیار تردید وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌های دولتی بتواند این چالش‌ پیش روی چشم انداز 2030 را برطرف کند.

چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

صندوق غیردولتی حمايت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی (سهامی خاص) یک نهاد توسعه ای می باشد که در راستاي تحقق توسعه کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین ، بهبود رقابت پذیری و افزایش ارزش افزوده بخش ، ارتقا مستمر نرخ رشد و کیفیت سرمایه گذاری و تحقق مدیریت بهینه تامین ، تجهیز و تخصیص منابع مالی و اعتباری داخلی و خارجی با تمرکز بر مزیت های نسبی و رقابتی مناطق و اتخاذ بهترین شیوه مشارکت شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی به طور مستمر و فعال برای اجرای برنامه ها و سیاست های کلان سرمایه گذاری که در سطح کشور در چارچوب نظام شبکه ای صندوقها فعالیت می نماید.

چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری

گروه سرمایه گذاری تدبیر

گروه سرمایه‌­گذاری تدبیر (سهامی خاص) در سال 1377 به عنوان یک شرکت سرمایه­‌گذاری و با هدف مدیریت سبد متنوعی از سهام شرکت­های موجود در بورس اوراق بهادار تأسیس و در سال 1391 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این شرکت در طول سال­های فعالیت خود، همواره به عنوان یک شرکت پیشرو و خلاق در بازار سرمایه‌ی کشور نقش آفرینی کرده است. در سال­های اخیر و با تدوین برنامه راهبردی جدید شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، تبدیل شدن به یک هلدینگ مالی که مجموعه­ای از نهادهای مالی را در زیر مجموعه خود اداره می‌کند در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر بیشترین وزن سبد سرمایه­‌گذاری شرکت به سرمایه­‌گذاری در نهادهای مالی شامل بانک، بیمه، لیزینگ، کارگزاری بورس اوراق بهادار و تأمین سرمایه اختصاص یافته است.

در چارچوب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، این شرکت با اولویت عدم ماندگاری، قرار گرفتن در بین پنج هلدینگ مالی برتر کشور، افزایش مستمر منافع ذینفعان از طریق بهینه سازی سبد کسب و کار و ارائه خدمات متنوع مالی و تبدیل شدن به مرکز تأمین مالی به منظور ارائه خدمات به شرکت‌ها و پروژه‌های زیر چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری مجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر را در دستور کار خود قرار داده است.

شرکت های تابعه
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

با ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات نوین بازار سرمایه، یکی از پنج کارگزار برتر کشور است. امکان ثبت‌ نام غیرحضوری مشتریان در سراسر کشور، راه‌اندازی اولین سامانه معاملات هوشمند بازار سرمایه، دارا بودن انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق نیکوکاری و راه‌اندازی تنها صندوق سرمایه‌گذاری الگوریتمی کشور، از بارزترین خدمات این کارگزاری است.

به عنوان شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در حوزه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار فعالیت دارد. گزارشگری شفاف و به موقع به سازمان بورس اوراق بهادار و حفظ رتبه یک شفافیت و اطلاع رسانی در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس، رعایت دقیق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت و عدم وجود نکات منفی در گزارش بازرس قانونی در سال‌های اخیر، به‌روز و شفاف بودن پرونده‌های مالیاتی و حفظ خوش‌نامی در بین فعالین بازار سرمایه همگی نمونه‌هایی از تلاش شرکت برای بهبود تعامل با کلیه ذینفعان می‌باشد.

به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار با چشم انداز ارزش‌آفرین در مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها با حضور مؤثر در عرصه ملی چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری و فراملی بر پایه سازمانی دانش محور، کارآمد و مبتنی بر اصول اخلاق حرفه‌ای با هدف قرار گرفتن در بین 5 شرکت برتر سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بازار سرمایه، فعالیت می‌نماید.

در حوزه تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول و چشم انداز و چارچوب سرمایه‌ گذاری واگذاری آن به مشتری در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط فعالیت می‌نماید. این شرکت در تاریخ 26/07/1395 در فرابورس پذیرفته شده و دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی می‌باشد.

شرکت تولید و صادرات ریشمک

یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده پودر و عصاره شیرین بیان در ایران می‌باشد که محصولات خود را به کشورهای اروپایی و سایر کشورها صادر می‌کند، به نحوی که طی سالهای گذشته، همواره به عنوان صادر کننده نمونه استانی و کشوری انتخاب گردیده است. این شرکت در تاریخ 01/10/1395در فرابورس پذیرفته شده است.

شرکت سبدگردان ­تدبیر (سهامی­‌خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ﻫ ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می‏‌گردد. این شركت در تاريخ 1399/08/19 به صورت شرکت سهامی خاص تأسيس شده و طی شماره 568180 به شناسه ملی 14009568051 در اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و طی شماره 11768 مورخ 1399/09/09 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسيده است. مجوز فعالیت شرکت نیز در تاریخ 1400/01/29 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و عمده فعالیت‏های این شرکت شامل سبدگردانی و پذیرش سمت در صندوق‏های سرمایه‏‌گذاری می‏‌باشد. در حال حاضر شرکت سبدگردان تدبیر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه سرمایه‏‌گذاری تدبیر به شمار می‏رود و به عنوان یکی از حلقه‏‌های زنجیره ارزش این شرکت فعالیت می‏نماید.

شرکت سرزمین پناور مهر

این شرکت در سال 1392 تأسیس و در زمینه مشارکت در تاسیس و تحصیل شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، بازسازی و راه اندازی انواع شرکت‌های داخلی و خارجی موسسات، طرح ها و پروژه ها، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها، خرید اوراق مشارکت برای شرکت، فروش دارایی های شرکت،ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی فعالیت می کند.

شرکت ایران و شرق در سال 1328 تأسیس گردید و مجموعه فعالیت آن عبارت است از انجام کلیه خدمات ساختمانی اعم از ساخت و ساز بناها ، خرید و فروش انواع مصالح ساختمانی ، ارائه خدمات فنی و مهندسی و نظارت براجرای عملیات مذکور انجام هرگونه فعاليت بازرگاني در رابطه با ارائه خدمات خودرویی شامل خريد ، فروش ، تعمییرات ، واردات و صادرات انواع خودرو سبك و سنگين و قطعات یدکی آن‌ها ، اخذ نمايندگي فروش و خدمات پس‌از‌فروش محصولات از شركت‌ها و كارخانجات سازنده خودرو و قطعات يدكي اعم از داخل و خارج كشور و دائر نمودن تعميرگاه‌ها و تأسيسات مرتبط در نقاط مختلف كشوراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.