محدودیت‌های معاملاتی در بازار سهام


نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط

معاملات بر خط تحولی بزرگ در داد و ستدهای بازار سرمایه به شمار می رود که دسترسی آسان و کاهش هزینه معاملات را به همراه داشته است. پژوهش حاضر سعی دارد رفتار بازار سرمایه اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را قبل و پس از اجرایی شدن معاملات برخط یا معاملات آنلاین مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران است که از سال محدودیت‌های معاملاتی در بازار سهام فروردین 1388 تا اسفند 1391 در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران حضور داشته و در بازه مذکور، در هر ماه حداقل یکبار معامله شده باشند. با توجه به محدودیت های فوق، در مجموع 3792 مشاهده شرکت – ماه که شامل 79 شرکت فعال طی دوره پژوهش بوده، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که وجود معاملات بر خط اثر مثبت و معنی داری بر حجم و تعداد معاملات سهام داشته است و لذا موجب افزایش نقدشوندگی بازار شده است. همچنین ایجاد معاملات بر خط باعث کم شدن میزان بازده غیرعادی سهام شده است. هرچند نتایج پژوهش نشان از تاثیر ایجاد سامانه معاملات برخط بر افزایش فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارد.

کلیدواژه‌ها

مراجع

* پورحیدری، امید؛ صفی پور افشار، مجتبی؛ تله جردی، علی گودرز؛ صفی پور افشار معصومه (1394). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه حسابرسی و قیمت گذاری کمتر از واقع در عرضه های اولیه. حسابداری مالی. 7 (26). صص 31-51.

* سعیدی، علی و دادار، ام‌‌البنبن (1389). بررسی رابطه بین نقد‌‌شوند‌‌گی سهام با شاخص نقد‌‌شوند‌‌‌گی دوره‌‌های پیشین در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 6(16).

* شیخ محمد جواد، محمد حسن صفرپور (1386). بررسی تأثیر دوره سرمایه‏گذاری بر عملکرد شرکت‏های سرمایه‏گذاری شرکت‏های پذیرفتـه شده در بـورس اوراق بهـادار تهران، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، دوره 14 ،شماره 50 :99 – 118

* قلیزاده، محمدحسن؛ رمضانپور، اسماعیل؛ موسوی نیا، سیدمرتضی و رنجی، فریبرز (1395). تاثیر معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش های حسابداری مالی. 1 (27). صص 91-111

* نصیرزاده، فرزانه و موسوی گوکی، سیدعلی (1396). بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت. مجله دانش حسابداری. دوره 9، شماره 3، مقاله آماده انتشار.

* Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock return: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5, 31–56.

* Chan, H.W. Faff, R.W. (2005). Asset Pricing and the Illiquidity Premium. The Financial Review, 40, 429-458.

* Chung, K.H. Elder, J. Kim, J.C. (2010). Corporate Governance and Liquidity. Journal of financial and quantitative analysis, 45(2), 265-291.

* Copeland, T., and D. Galai, (1983). Information effects on the bid-ask spread, Journal of Finance 38, 1457-1469.

* Datar, V. T. Naik, N.Y. and Radcliffe, R (1998). Liquidity and stock returns: An alternative test. Journal of Financial Markets, 1, 203-219.

* Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 82, 631–671.

* Stoll, H., (1978). The supply of dealer services in securities markets, Journal of Finance 33, 1133-1151.

Yan, X. S., & Ferris, S. P. (2004). Volatility, Returns and Liquidity: The Relation Between Online Trading and Stock Market Behavior. Working paper, University of Missouri–Columbia

بررسی راهکارهای قانونی حذف چالش‌های معاملاتی در بازار سهام / محدودیت‌زدایی از بورس در ۶ پرده

دنیای اقتصاد / بازار سرمایه را بی‌شک می‌توان یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی هر کشور دانست که بخش مهمی از روند اقتصادی را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد و از آن متاثر می‌شود. از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بازار سرمایه استاندارد و کارآ، بازاری است که در آن عرضه و تقاضا نشان‌دهنده روند کلی بازار باشد. این به آن معنا است که افزایش تراکم در صف تقاضا باعث سوددهی بازار و از طرف دیگر سنگین شدن عرضه، کاهش رقم شاخص را به همراه داشته باشد، اما از آنجا که بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود قوانین و مقررات آن به‌گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند در شرایط خاص و با توجه به حساسیت‌های چرخه اقتصاد دستخوش تغییرات شود.
در این بین چالش اساسی بازار که به عقیده کارشناسان زمان آن رسیده تا برطرف شود محدودیت‌های معاملاتی در بازار سهام است؛ محدودیت‌هایی که بر حسب شرایط مختلف در بازار سهام ایجاد شده، ولی با رفع نگرانی‌ها و بازگشت بورس به تعادل نسبت به رفع آنها اقدامی صورت نگرفته است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی برخی از این محدودیت‌ها به‌خصوص تغییرات در دامنه نوسان و حجم مبنا که سال‌ها است از آنها به‌عنوان سرعت‌گیرهای بازار سرمایه یاد می‌شود، پرداخته است.
کنترل و نظارت در هر بازار و سازمان اقتصادی می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد استاندارد آن نهاد باشد، اما مساله اینجا است که نظارت و کنترل باید تا چه حد باشد که مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران را ناهموارنکند. مدت زمان زیادی است که بورس تهران با محدودیت‌هایی نظیر حجم مبنا، دامنه نوسان و در برخی موارد توقف طولانی مدت نماد‌ها روبه‌رو است که هر کدام از این موانع تا حد زیادی از پویایی و تحرک بازار سهام کاسته است. در سال‌های اخیر مقررات معاملاتی بازار به ویژه قوانین حجم مبنا و دامنه نوسان اندک بازار، به کرات مورد انتقاد فعالان بازار قرار گرفته و در یک سال اخیر بازار سهام به مراتب بیش از گذشته با تاثیرات منفی این مقررات مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که طولانی شدن دوره خروج بورس از رکود را برخی آگاهان این بازار به محدودیت‌های معاملاتی آن نسبت می‌دهند.
اخلال جدی در فرآیند کشف قیمت عادلانه اوراق، فرسایشی شدن روندهای معاملاتی، بروز رفتارهای هیجانی، اثر دامنه نوسان کوچک، پدیده صف‌نشینی و در نهایت از بین رفتن روحیه تحلیل و تحلیل‌ناپذیری روندهای قیمتی مهم‌ترین‌ تاثیرات منفی قوانین قدیمی معاملاتی بازار سرمایه هستند.
در این رابطه احسان جعفری باقرآبادی، کارشناس بازار سرمایه با توجه به اعمال قوانین و مقررات، همچنین محدودیت‌های معاملاتی در بازار سهام به «دنیای اقتصاد» گفت: کاهش این محدودیت‌ها می‌توانست راهی که سهامداران در یک سال اخیر طی کردند را به چند ماه کاهش دهد و امروز شاهد این کسالت در بین سهامداران بازار نباشیم.
وی همچنین افزود: در حالی که مسوولان بورس باید طی این سال‌ها به کمتر کردن موانع و انجام صحیح برخی دستورالعمل‌ها اهتمام می‌ورزیدند، با شوک بزرگ سال گذشته محدودیت‌های جدیدی نیز به بازار تحمیل شد و در نتیجه ایجاد بازارهای عمیق و نقدشونده به‌عنوان یکی از اهداف اصلی قانون گذاران در زمینه‌ تنظیم مقررات و انجام اصلاحات در بازارها، در برخی موارد به فراموشی سپرده شد.
جعفری همچنین درخصوص اعمال محدودیت‌های معاملاتی در بازار سرمایه کشور توجه به نکاتی را ضروری دانست و گفت: در وهله اول ناظر بازار سه وظیفه اصلی دارد؛ اول حصول اطمینان از کشف قیمت منصفانه و حذف عدم تقارن اطلاعاتی در میان بازیگران مختلف، دوم رعایت اصول امانتداری و برخورد با بحران ناشی از تفکیک مدیریت و مالکیت و سومین اصلی که هر بورسی باید تلاش کند تا به آن برسد، حفاظت از حقوق کلیه سهامداران خرد است.

6 دستورالعمل رفع محدودیت‌های بورس
این کارشناس بورس در این رابطه به 6 راهکار اشاره می‌کند و معتقد است آن چیزی که در شرایط فعلی کمبود آن احساس می‌شود، بازنگری در قوانین و به روز کردن دستورالعمل‌های موجود است. برای نمونه قانون بازار سرمایه که از سال 84 در حال اجرا است نیازمند اصلاحات گسترده است و شورای عالی بورس در این خصوص مسوولیتی جدی دارد. این مشکل نه‌تنها در داخل بازار سرمایه مشاهده می‌شود، بلکه قوانین بالادستی و مادر مانند قانون تجارت نیز محتاج رسیدگی سریع‌تر قوه مقننه هستند.
این کارشناس مورد دوم درخصوص محدودیت‌های مقررات سازمان بورس را بی‌توجهی پاره‌ای از این قوانین درخصوص سرمایه‌گذاران کلان بازار دانست و گفت: این مساله قابل درک است که دغدغه مسوولان در وهله اول حفظ سرمایه سهامداران نوپا است؛ اما ایجاد اصطکاک در بازار برای بلندمدت راهکار صحیحی نخواهد بود. اینکه به دلیل وجود سرمایه‌گذاران خرد در بازار، سرمایه‌گذاران خبره نیز با محدودیت مواجه شوند، با روح عدالت منطبق نیست؛ بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار باید سرمایه‌گذاران تازه‌ وارد را به سمت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های متفاوت سوق دهد تا از مزایای متعدد آن برخوردار شوند.
جعفری همچنین لزوم تبیین و بررسی قوانین کارآمد به جای قوانین دست و پاگیر را سومین مورد درخصوص قانون گذاری بازار سرمایه دانست و گفت: قانون‌گذاری محدودیت‌های معاملاتی در بازار سهام بدون برنامه در مجلس شورای اسلامی در انتهای سال گذشته اثرات خود را بر شرکت‌های معدنی و پتروشیمی و متعاقبا بر کل بازار سرمایه نشان داد.
به عقیده وی، در مورد تغییرات حجم مبنا نیز می‌توان گفت که تغییرات ایجاد ‌شده سبب می‌شود بسیاری از نمادهای بزرگ که تا قبل از این به‌عنوان سهام کم‌‌ریسک (از منظر نوسان قیمتی) محسوب می‌شدند، به سهام با نوسانات بیشتر تبدیل شوند و توازن ایجاد شده در سبد سرمایه‌گذاری کلیه سهامداران را برهم زنند.
وی افزود: در این شرایط مسوولان باید بتوانند برنامه‌های خود را در جهت رفع محدودیت‌های موجود در قالب یک برنامه بلندمدت (حداقل 5ساله) و شفاف بیان کنند که هم آمادگی لازم در میان سهامداران ایجاد شود و همچنین از اتخاذ قوانین دفعی جلوگیری کنند و ثبات بازار حفظ شود.
نکته مهم دیگری که این کارشناس به‌عنوان چهارمین مورد از محدودیت‌های قانونی بازار سرمایه دانست، اهداف قانون‌گذاری و توجه به سلامت بازاربود. وی در این خصوص گفت: اهداف قانون گذاری باید شفاف شود. به‌عنوان نمونه با اعمال قوانین حجم مبنای جدید، با تعداد سهام کمتری تاثیر معاملات در شاخص‌ها لحاظ می‌شود. این کار سبب می‌شود با بلوک کوچک‌تری بتوان شاخص را مثبت کرد. در این خصوص اگر نیت قانون‌گذاران چنین باشد باید گفت این قبیل رفتارها طبیعتا در راستای بهبود کارآیی بازار نخواهد بود. وی همچنین به روز شدن قوانین را مورد بعدی درخصوص قانون گذاری در بازار دانست و گفت: سازمان بورس باید در نظر داشته باشد، قوانین باید متناسب با تغییراتی که در بازار انجام می‌گیرد، به‌روز شود و نباید تا بروز بحران در بازار منتظر نشست. به‌عنوان مثال فرمول حجم مبنای گذشته با شرکت‌های پذیرفته‌شده در سال‌های اخیر و همچنین افزایش سرمایه‌های اعمال‌شده همخوانی نداشت؛ بنابراین فعالان بازار پیش از این منتظر این اقدام بجا بودند. جعفری آخرین مورد از سری محدودیت‌های قانون گذاری در بازار را اینچنین بیان کرد: سرمایه‌گذاران و فعالان بازار از نهاد ناظر انتظاراتی از قبیل تصویب قوانینی جهت ارتقای تولید و فروش شرکت‌های پذیرفته شده، چانه‌زنی در راستای افزایش سود سال آتی شرکت‌ها، تامین مالی برای فعالان بازار و . دارند. اساسا طبق این نگرش بهترین مدیران کسانی هستند که «سود» بیشتری در دوره تصدی خود برای سهامداران ایجاد کنند. این‌گونه نظرات ناشی از عدم شناخت مسوولیت‌ها و رسالت متولی اصلی بازار است و لزوم فرهنگ‌سازی در این خصوص را بیش از پیش نمایان می‌سازد. وی در پایان دو راهکار را برای قوانین تازه تغییر کرده بازار سرمایه مهم و اساسی دانست و گفت: در صورت افزایش دامنه نوسان، قابل انتظار است که بخش زیادی از مشکلات مربوط به انعطاف‌پذیری پایین قیمت‌ها حل شده و در نتیجه نقدشوندگی سهام افزایش یابد. همچنین شکل فعلی قانون گره معاملاتی، باید به‌صورت جدیدی اصلاح شود تا هم از اعمال سلیقه‌ای آن توسط ناظر بازار جلوگیری به عمل‌ آید و هم امکان دستکاری در معاملات جهت جلوگیری از ورود سهم به گره معاملاتی از سودجویان سلب شود.

5 ضربه اساسی قطع اینترنت به بورس تهران

قطع شدن اینترنت در مهر 1401 باعث زیان جبران ناپذیر مشاغل مختلفی شد که شغل آن ها به نحوی با اینترنت ارتباط دارد. فعالان بازار سرمایه نیز یکی از این مشاغل محسوب می‌شوند که در این ماه ضررهای زیادی را از قطعی اینترنت متحمل شدند. بورس تهران که چند ماه را با رکود طی کرده است، این روز ها در اوج رکود معاملاتی به سر می‌برد.

5 ضربه اساسی قطع اینترنت به بورس تهران

به گزارش اکوایران، قطع شدن اینترنت با بالاگرفتن ناآرامی های اجتماعی مهر ماه 1401، زیان های سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرد. تأثیر این اتفاق تا حدی است که نه تنها فعالیت فعالان اقتصادی بلکه معیشت مردم عادی به خطر افتاده است. ایجاد محدودیت و گاهاً قطع کردن سراسری اینترنت های همراه همانطور که در زندگی اقشار مختلف جامعه تأثیرات متفاوتی داشته، در فعالیت فعالان بازار سرمایه که بعد از ورود متعدد افراد در سال 99 جمعیت گسترده ای از مردم ایران را تشکیل می دهد نیز اثر منفی بالایی داشته است. بورس تهران در ماه های اخیر یک روند نزولی را طی کرده و چهار ماه پیاپی افت شاخص کل را برای سهامداران بازار به همراه داشته است. بازدهی بازار سرمایه در این مدت آنچنان کم بوده که دیگر تمایلی در سهامداران خرد باری معامله دیده نمی شود و درصورتی دست به معامله می زنند که قصد فروش سهامشان را داشته باشند. این رویه باعث شده تا در ماه های اخیر رکود معاملاتی در بازار شکل بگیرد و رفته رفته به حجم آن افزوده شود. محدودیت های اینترنت در مهر 1401 باعث شده تا بازار درگیر رکود بیش از پیش شود و کاهش ارزش و حجم معاملات روزانه را تجربه کند به شکلی که ارزش معاملات خرد در تمام روز های هفته گذشته بیشتر از 2 هزار میلیارد تومان بود اما در روز شنبه 23 مهر ماه این عدد از 2 هزار میلیارد تومان کمتر شد و به هزار و 939 میلیارد تومان رسید.

5 ضربه اساسی قطعی اینترنت به فعالان و معاملات بورس تهران

اولین و اصلی ترین مشکلی که فعالان بازار سرمایه در تمام این دو هفته گذشته از محدودیت و قطعی اینترنت متحمل شده اند عدم دست یابی به منابع اطلاعاتی است. اکثر فعالان بازار در دو سال اخیر تلگرام را منبع اصلی اطلاعات بازار قرار داده اند و از کانال های فعال در این پیامرسان برای شناخت بهتر بازار و سهم ها استفاده می کردند. محدود کردن اینترنت و در کنار آن غیر فعال شدن فیلترشکن ها دسترسی تلگرام را تا حدی غیر ممکن کرده است و این اتفاق باعث شده تا افرادی که روزانه از این منبع اطلاعاتی استفاده می کردند کور معامله کنند یا ترجیح دهند معاملات سهام خود را به تعویق اندازند.

ضربه بزرگ دیگری که فعالان بازار طی این دو هفته با آن دست به گریبان بوده اند قطع شدن اینترنت های همراه است. این اتفاق افرادی را که هر روزه به صورت برخط به وسیله اینترنت همراه به معامله می پرداختند را با مشکل اساسی روبرو کرده است. راه حل این اتفاق نیز مراجعه حضوری به کارگزاری ها و دفاتر سازمان بورس و یا تماس تلفنی با آن ها بوده است اما با توجه به صحبت های تجربه گران، این مراکز توان پاسخگویی به نیاز فعالان بازار را در این شرایط ندارد.

قطع شدن اینترنت همراه علاوه بر غیر ممکن کردن معاملات برخط، دسترسی به تمام سایت های داخلی را با مشکل روبرو می کند و باعث می شود تا اطلاعات سامانه هایی همچون کدال، تی اس ای و دیگر سامانه های خبری بازار سرمایه از دسترس خارج شود. این عدم دسترسی به اطلاعات نیز موجب افزایش نارضایتی فعالان بازار سرمایه و رکود بیشتر معاملات می شود.

فعالانی نیز در بازار سرمایه هستند که در کشور های خارجی سکونت دارند و ایجاد محدودیت ها از روز های ابتدایی ناآرامی ها باعث عدم دسترسی آنها به سامانه های معاملاتی و سامانه های ارتباطی شده است. با این حال آن ها نیز از طریق تماس تلفنی می توانند معاملات خود را ثبت کنند اما هنوز راه حلی برای دستیابی به اطلاعات بازار برای آن ها نیست.

آخرین ضربه ای که در این گزارش بررسی کرده ایم مشکل محتوا سازانی است که در زمینه بازار سرمایه به محتوا سازی می پردازند و یکی از بزرگ ترین کمک کننده های فعالان بازار در معاملات به شمار می آیند. بلاگر های بورسی اینستاگرام و محتوا سازان کانال های بورسی تلگرام در این مدت به شدت کاهش بازدید داشته اند و صفحه کاری آن ها هر لحظه امکان بسته شدن دارد. این دسته از فعالان بازار نیز در این مدت زیان شدیدی را تجربه کرده اند به طوری که خیلی از آن ها معتقدند بیشترین ضرر در بین فعالان بازار سرمایه به آن ها وارد شده است.

دامنه نوسان قیمت در بورس چیست؟

قیمت سهام یک شرکت در بازار بورس اوراق بهادار در یک روز کاری دارای محدودیت هایی می باشد که برای هر سهم هر روز حداقل قیمت مجاز و حداکثر قیمت مجاز تعیین می گردد که به آن دامنه نوسان قیمت گفته می شود یا به عبارت دیگر به معنی قیمت مجاز برای معاملات سهام در طول روز است.

دامنه نوسان در بازار بورس ایران به دلیل کمبود آگاهی های مالی و آشفتگی های قیمت و حساسیت بازار به شایعات و هیجانات ایجاد شده تا از ضرر و زیان سهام داران خرد و افراد مبتدی و کم تجربه جلوگیری شود.

در حال حاضر محدودیت نوسان قیمت در بورس و فرابورس ایران حداکثر مثبت ۵% و حداقل منفی ۵% خواهد بود و برای بازار پایه فرابورس و سهام های حق تقدم این دامنه ۲برابر خواهد بود یعنی مثبت ۱۰% و منفی ۱۰%.

این محدودیت مجاز قیمت (دامنه نوسان) باعث کاهش ریسک و جلوگیری از نوسان هیجانی قیمت در بازار می شود و برای سرمایه گذاران مبتدی و تازه کار در بورس مفید خواهد بود که در صورت کاهش قیمت دچار زیان های سنگینی نشوند.

در تصویر فوق مربوط به سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در کادر قرمز رنگ قیمت مجاز، دامنه نوسان قیمت این سهم در یک روز را مشخص می کند که با توجه به قیمت پایانی روز قبل که در کادر آبی رنگ مشخص می باشد هر روز تعیین می گردد. حال برای روز بعد با توجه به کادر زرد رنگ که قیمت پایانی سهام مشخص می شود فردای روز کاری روی قیمت ۳۸۶۹ ریال مثبت و منفی ۵ درصد نوسان خواهد کرد.

چه زمانی دامنه نوسان قیمت برداشته می شود؟

زمانی که برای شرکت یک رویداد حائز اهمیت اتفاق می افتد مانند : مجامع شرکت ها، تقسیم سود، افزایش سرمایه، افشای اطلاعات با اهمیت و غیر… باعث می شود نماد شرکت در تابلوی بورس متوقف شود و در این حالت خرید و فروش صورت نمی گیرد. حال ناظر بازار با توجه به اطلاعات بااهمیتی که نماد شرکت به خاطـر آن متوقف ‌شده است، و ممکن است تأثیری، بیش از دامنه نوسان تعیین‌شده بر قیمت سهم داشته باشد در روز بازگشایی محدودیت نوسان قیمت برداشته خواهد شد . طبیعی است که بر اساس سازوکار حراج، باید اجازه داده شود تا اطلاعات، تأثیر واقعی خود را بر میزان عرضه و تقاضا و درنتیجه قیمت سهام بگذارد، هرچند این تأثیـر بیشتـر از دامنه مجـاز محدودیت‌های معاملاتی در بازار سهام نوسـان روزانه باشد.

سفارش بازار و سفارش محدود در صرافی رمزینکس چیست؟ از کدام استفاده کنیم؟

با استفاده از سفارش بازار (market order) یا مارکت اوردر می‌توانید رمزارز مورد نظرتان را با قیمت لحظه‌ای معامله کنید، در حالی که در سفارش محدود (limit order) یا لیمیت اوردر می‌توانید قیمت خرید یا فروش دارایی‌تان را خودتان تعیین کنید. اما واقعا تفاوت سفارش بازار و سفارش محدود در رمزینکس چیست؟ کی باید از هر یک از این دو نوع ثبت سفارش خرید یا فروش ارز دیجیتال استفاده کرد؟ در این مقاله از رمزینکس با ما همراه باشید.

سفارش بازار و سفارش محدود چیست؟

در زمان وارد شدن به صرافی ارز دیجیتال رمزینکس و شروع به خرید یا فروش یک رمزارز دو روش اصلی سفارش بازار و سفارش محدود برای تعیین قیمت مورد معامله دارید. در سفارش بازار یا مارکت اوردر، رمزارز را با قیمت فعلی، هر چه که باشد، معامله می‌کنید. اما در سفارش محدود یا لیمیت اوردر می‌توانید قیمت دلخواهتان را تعیین کنید و معامله تنها در صورتی انجام می‌شود که رمزارز به آن قیمت برسد.

این اساسی‌ترین تفاوت بین سفارش بازار و سفارش محدود است، اما هر کدام از این سفارش‌ها می‌تواند برای موقعیت معاملاتی خاصی مناسب‌تر باشد. برای درک بهتر این دو نوع سفارش این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. در ادامه به تفاوت سفارش محدود با سفارش بازار در صرافی رمزینکس پرداخته شده است.

سفارش بازار: همین حالا معامله را پر کن!

بزرگ‌ترین مزیت سفارش بازار این است که صرافی دیجیتال می‌تواند معامله شما را به اصطلاح پر یا اجرا کند، چون در این حالت شما در واقع به صرافی می‌گویید که معامله من را در بهترین قیمت موجود در آن لحظه انجام بده.

اگر در حال خرید باشید، سفارش بازارتان به هر قیمتی که فروشنده مقابل تعیین کند اجرا می‌شود. اما اگر بخواهید رمزارزی را بفروشید سفارش بازارتان به قیمتی محدودیت‌های معاملاتی در بازار سهام که خریدار پیشنهاد دهد انجام می‌شود.

بزرگ‌ترین اشکال سفارش بازار این است که شما نمی‌توانید قیمت معامله را شخصاً تعیین کنید. اما این مورد در بسیاری از مواقع مهم نیست. اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش رمزارزها و جفت ارزهای دارای نقدینگی بسیار بالا (با حجم معاملاتی بالا) که در بازار فارکس اسپرد نامیده می‌شود ناچیز است. این اختلاف قیمت مهم نیست مگر اینکه بخواهید معاملات بزرگ انجام دهید.

با این حال، اگر قیمت به سرعت حرکت کند ممکن است معامله شما در قیمت بسیار متفاوتی نسبت به زمانی که سفارشتان را ثبت کردید انجام شود.

این اتفاق نادر اما در عین حال ممکن است. سناریوی محتمل‌تر که در بازار سهام ممکن است اتفاق بیفتد این است که بعد از بسته شدن بازار یک سفارش بازار ثبت کنید و سپس شرکت مربوط اخباری را اعلام کند که بر قیمت سهام آن تأثیر بگذارد.

اگر قبل از باز شدن کارگزاری در روز بعد سفارشتان را لغو نکنید ممکن است معامله‌تان با قیمتی بسیار متفاوت از آنچه در نظر داشتید انجام شود.

یکی دیگر از معایب احتمالی سفارش بازار مربوط به دارایی‌های فاقد نقدشوندگی بالا (دارای حجم معاملاتی کم) است. هنگام ثبت کردن یک سفارش بازار ممکن است باعث افزایش یا کاهش قیمت دارایی شوید زیرا در آن لحظه خریدار یا فروشنده کافی برای پر کردن سفارشتان وجود ندارد.

در نهایت ممکن است معامله شما در قیمت متفاوتی نسبت به قیمت چند لحظه قبل انجام شود زیرا سفارش شما بر قیمت تاثیر گذاشته و آن را افزایش یا کاهش داده است.

کاربرد سفارش بازار

در موارد زیر از سفارش بازار استفاده کنید:

 • زمانی که بخواهید سفارشتان به سرعت و در هر قیمتی که شده انجام شود.
 • بخواهید بر روی یک رمزارز بزرگ و بسیار نقد شونده معامله کنید.
 • حجم معامله‌تان زیاد نباشد.

مزایای سفارش بازار

 • سریع است. تقریباً مطمئن هستید که سفارشتان در اسرع وقت پر می‌شود (به ویژه در بازار رمزارزها که همیشه باز است).
 • عدم محدودیت. با ثبت سفارش بازار می‌توانید معاملات با حجم‌های بالا را به طور کامل انجام دهید. چون در قیمت لحظه‌ای بازار معمولاً همیشه فروشنده یا خریدار وجود دارد.
 • می‌توانید دارایی‌های کمتر نقد شونده را معامله کنید.

معایب سفارش بازار

شما هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارید. قیمت بازار ممکن است ثانیه به ثانیه تغییر کند (حتی زمانی که بازارهای سهام یا فارکس بسته باشند). در نتیجه ممکن است سفارش شما در قیمتی پایین‌تر یا بالاتر از آنچه در لحظه مشاهده می‌کنید انجام شود.

سفارش بازار و سفارش محدود در صرافی رمزینکس

سفارش محدود: معامله من را در قیمت مناسب پر کن!

بزرگ‌ترین مزیت سفارش محدود این است که می‌توانید قیمت دلخواهتان را تعیین کنید و در صورت رسیدن رمزارز مورد نظر به آن قیمت احتمالاً (اما نه حتماً) سفارشتان انجام می‌شود.

گاهی اوقات صرافی سفارش شما را با قیمت مناسب‌تری پر می‌کند. در برخی از صرافی‌ها امکان تکمیل سفارش محدود تا حتی سه ماه پس از ثبت کردن آنها وجود دارد و به این یعنی نیاز نیست به صورت مرتب قیمت‌ها را دنبال کنید.

بزرگ‌ترین اشکال شفارس‌های محدود این است که هیچ تضمینی برای اجرای کامل سفارش وجود ندارد. اگر رمزارز مورد معامله هرگز به قیمت محدود نرسد معامله اجرا نمی‌شود.

حتی اگر رمزارز به قیمت محدود شما برسد، ممکن است تقاضا یا عرضه کافی برای پر کردن سفارش وجود نداشته باشد. این اتفاق بیشتر در مورد رمزارزهای کوچک و غیرقابل نقد رخ می‌دهد.

یکی دیگر از اشکالات سفارش محدود، به ویژه در مورد سفارش‌هایی که امکان تکمیل شدن آنها تا سه ماه آینده وجود دارد، این است که ممکن است قیمت رمزارز به طور چشمگیری حرکت کند. معامله شما ممکن است با قیمتی بسیار متفاوت از آنچه در غیر این صورت می‌توانستید انجام دهید، پر شود.

تصور کنید اخبار مثبتی در مورد یک پروژه رمزارز اعلام می‌شود و قیمت توکن آن از ۱۹۰ دلار به ۲۱۰ دلار افزایش می‌یابد، در حالی که شما سفارش محدودی برای فروش در قیمت ۱۹۲ دلار ثبت کرده‌اید.

اگر اخبار را از نزدیک دنبال نکنید ممکن است سفارشتان در قیمت ۱۹۲ پر شود، در حالی که می‌توانستید رمزارزتان را با قیمت بسیار بالاتری بفروشید.

یا برعکس ممکن است سفارش خریدی را در یک قیمت محدود ثبت کنید اما به دنبال انتشار اخبار منفی قیمت رمزارز ریزش زیادی بکند. در نتیجه سفارش شما در قیمت بالاتری نسبت به آنچه که می‌توانستید داشته باشید انجام می‌شود.

کاربرد سفارش محدود

زمانی از سفارش محدود استفاده کنید که:

 • می‌خواهید معامله را در قیمت مدنظر خودتان انجام دهید که گاهی اوقات بسیار متفاوت از قیمت فعلی رمزارز است.
 • می‌خواهید رمزارزی را که معامله کنید که نقد شوندگی کمی دارد.
 • می‌خواهید معامله‌ای با حجم بالا انجام دهید.

مزایای سفارش محدود

 • شما قیمت خرید یا فروش را تعیین می‌کنید و تحت تأثیر نوسانات قیمت بازار قرار نمی‌گیرید. رمزارز شما تنها در قیمتی که تعیین کرده‌اید یا بهتر معامله می‌شود.
 • می‌توانید زمان منقضی شدن سفارش خود را انتخاب کنید.

معایب سفارش محدود

 • هزینه کامل سفارش بلافاصله از موجودی حسابتان شما کسر می‌شود و تا زمانی که سفارشتان پر نشود، آن را لغو نکنید یا منقضی نشود به آن وجه دسترسی نخواهید داشت.
 • اگر قیمت بازار به قیمت دلخواه شما نرسد سفارشتان انجام نخواهد شد.
 • حتی در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما، در صورت نبود عرضه یا تقاضای کافی ممکن است سفارستان به طور کامل پر نشود.

سفارش بازار یا سفارش محدود؟

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند از یک آزمایش ساده برای تعیین اینکه آیا باید از سفارش بازار استفاده کنند یا سفارش محدود کمک بگیرند. اگر پر شدن یک معامله برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است پس سفارش بازار بهترین گزینه است.

اما اگر معامله کردن یک رمزارز در یک قیمت خاص برایتان حیاتی است بهتر از سفارش محدود استفاده کنید. انتخاب شما ممکن است به مرور زمان، حتی در مورد یک رمزارز، تغییر کند.

ممکن است در ابتدا یک سفارش محدود برای خرید یک رمزارز با قیمت مدنظرتان تعیین کنید و اگر معامله اجرا نشد ممکن است سفارش محدود را لغو کرده و به جای آن یک سفارش بازار ثبت کنید.

تصمیم‌گیری در مورد نوع سفارش محدودیت‌های معاملاتی در بازار سهام ممکن است برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار دشوار باشد. اگرچه در ابتدا استفاده از سفارش بازار ممکن است ساده‌تر باشد اما قطعاً سرمایه‌گذار یا معامله‌گر به مرور زمان و آشنایی بیشتر با ساز و کار بازار می‌تواند بهترین نوع سفارش را برای معاملات خود شناسایی کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.