بررسی وضعیت بازارهای جهانی


کتابی درباره تاریخ فمنیسم در غرب

به گزارش مهرخانه: در مقدمه ترجمه فارسی کتاب، به صورت شعرگونه کتاب آمده است:
باید عجله کنیم، چون به خانه که می رسیم،
کارمان تازه آغاز می شود؛
چیزهای زیادی ما را فرا می خوانند،
کاش ده تا دست داشتیم و به کارشان می گرفتیم.
نیز در ادامه نوشته شده است: «کتاب حاضر با رویکردی علمی و بی طرفانه تاریخ جنبش فمینیستی را به تفصیل باز می گوید و ریشه های کهن آن را بررسی وضعیت بازارهای جهانی بررسی وضعیت بازارهای جهانی باز می کاود.»

در فصل اول که به عنوان مقدمه کتاب نیز هست نویسنده بعد از بحث درباره شروع کارش چنین عنوان کرده است: تصمیم گرفتم تمام موارد محتملی را که صفت "فمینیست" درباره شان به کار می رفت و افراد و جنبش های بسیار متنوعی را در بر می گرفت، مورد بررسی قرار دهم. قصد بر این بوده که حاصل این کار هم تحلیل متفکران و فعالان عمده و هم ترکیبی از یک شیوه تازه و سنت پرشور پژوهش تاریخی باشد. سپس نویسنده قصد خود را با عناوین یافتن فمینیسم، رویکردهای نظری، فمیسنیست ها پیش از فمینیسم؟، پیچیدگی ریشه ها، توصیف مرد سالاری، ویژگی های مرد سالاری غربی، توجیهات مرد سالاری پی گرفته است.

فصل دوم با عنوان «از عیسی مسیح تا ژاندارک» به بررسی تاریخی فمینیسم در دو عصر دوران آغاز مسیحیت، ۴ سال پیش از میلاد تا سال ۵۰۰ میلادی؛ قرون وسطی ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ میلادی پرداخته است. این فصل به محدودیت ها و فرصت های زنان در بافت کلیسا در آغاز مسیحیت و قرون وسطی در اروپا می پردازد. فعالیت های زنانی توصیف می شود که عزم خود را جزم کرده و برآنند تا محدودیت هایی را که بر جنس شان وارد می شد کنار بزنند یا از آن ها به نفع خود بهره برداری کنند. نویسنده این سوال را مطرح می کند که آیا این فعالیت ها را می توان فمینیستی نامید؟

فصل سوم به تاثیر رنسانس بر زنان، تحصیل و هنر های خلاق اختصاص دارد. در این فصل آمده است: رنسانس قرون پانزدهم و شانزدهم ظریفیت بالقوه ای برای تغییر وضعیت زنان داشته است. برای اولین بار در قرون و اعصار، مردان منتقد در محافل روشنفکری این ایده را مطرح کردند که زنان و مردان می توانند از آموزش یکسان برخوردار شوند. در این بخش به زنانی با گرایش های عموماً سکولار پرداخته شده است که از طریق تحصیل دانش و نشان دادن استعداد خود در نقاشی یا نویسندگی، سعی در ابراز وجود داشته اند. بخش اول این فصل موانع نظری و عملی تحصیلات عالی زنان را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم حاصل پژوهش های فراوان اخیر درباره زنان نویسنده و نقاش انعکاس داده شده است. در این بخش نمونه هایی از این زنان از قرن شانزدهم تا هجدهم مورد بررسی قرار گرفته اند.

فصل چهارم دین،‌ سیاست و ادبیات در دوران آغازین اروپای مدرن را مورد مداقه قرار داده است. نویسنده در مقدمه این فصل نوشته است: «اصلاحات پروتستانی و حرکت های ضد اصلاحی کاتولیکی، هر چند در ابتدا با فراهم کردن فرصت های بیش تر برای فعالیت های مذهبی به سود زنان بود، اما در نهایت به تقویت نیروهای سرکوبگر و محافظه کار انجامید. شکنجه و آزار زنان جادوگر که از اواسط قرن شانزدهم تا اواسط قرن هفدهم در اروپا در جریان بود، نمادی برجسته از این دوران در تاریخ زنان است.» در این فصل به این مطالب پرداخته شده است: اول، فرصت ها و محدودیت هایی که دین در قرون شانزدهم و هفدهم پیش رو می گذاشت؛ دوم، مجال و دامنه سیاست برای زنان؛ سوم، رابطه میان ادبیات و زندگی و بحث های ادبی پیرامون زنان که به «مسئله زن» ‌شهرت دارد.
فصل انقلاب در فلسفه و سیاست با مطلع «ای زن؛ بیدار شو؛ زنگ خطر عقل در تمام جهان به صدا در آمده است، حقوقت را دریاب» شروع شده است. در این فصل انقلاب های فکری و سیاسی قرون هفدهم و هجدهم و تاثیر آن ها بررسی شده است. به طور خاص در این بخش تاثیر نظریات دکارت، عصر روشنگری،‌ انقلاب فرانسه و ماری ولستون کرافت بیان می شود.

فصل ششم به رادیکال ها و اصلاحگران اختصاص دارد. محدوده تاریخی مورد بررسی در این فصل بین سال های ۱۷۶۰ تا ۱۸۴۸ است که به بررسی ایدئولوژی های سیاسی معاصر،‌ مذهب، انقلاب صنعتی، رادیکال ها، فمینیسم اوونی، اصلاح جنسی و زندگی جمعی، سیاست های طبقه کارگر، سوسیالیسم سن سیمونی، زنان جدید، فلورا تریستان، فانی رایت، اصلاحگران، جنبش ضد برده داری و بررسی وضعیت بازارهای جهانی فمینیسم، حقوق زنان در آمریکا، مذهب و اصلاحات در آلمان و وقایع سال ۱۸۴۸ پرداخته شده است.

آغاز موج اول فمینیسم عنوان فصل هفتم کتاب است. پیش از دهه ۱۹۵۰ شبکه های فمینیستی سازماندهی ضعیف یا عمر کوتاهی داشتند، ‌اما طی دو دهه ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ اصلاحگران در اروپا و آمریکای شمالی دست به کار ایجاد تشکیلات پردوام تر و پیچیده تر شدند. این پیشرفت سرآغاز چیزی است که تاریخ نگاران آن را موج اول فمینیسم نامیده اند. از دستاورد های این دوره اعطای حق رأی به زنان طی جنگ جهانی اول است. در این فصل ابتدا به پیشینه حرکت ها، دوم، موضوعات گوناگونی که اصلاحگران حول آن به سازماندهی پرداختند و سوم، میزان توفیق یا عدم توفیق آنان در رسیدن به اهدافشان پرداخته شده است.
طبق نظر نویسنده اشتباهات موج اول فمینیسم این بود که اولاً، ‌اجازه دادند جنبش حق رأی، آنان را از کار اصلی خود غافل کند؛ ثانیاً، دیدگاهی محافظه کارانه در مورد خانواده و نقش زنان داشتند که به جای برچیدن ایدئولوژی قلمرو های جداگانه (برای زنان و مردان) به قوام آن کمک می کرد؛ ثالثاً، نتوانستند بر جهت گیری های اروپا محور، سفید پوست و طبقه متوسط خود فائق آیند. در فصل هشتم هر یک از این مسائل ارزیابی شده است.
فصل نهم به تاثیرات جنگ جهانی اول بر فمینیست ها و جنبش فمینیسم پرداخته است و سپس مسائل سال های میان دو جنگ را از نظر گذرانده است. مشارکت سیاسی زنان هم در مقام رأی دهنده و هم در مقام بازیگر سیاسی،‌ در کنار تقسیمات سنی و ایدئولوژیک موضوعات جالت توجه سال های دهه ۱۹۲۰ بوده است. در سال های دهه ۱۹۳۰ طبل حوادث بیرونی نظیر بحران بزرگ اقتصادی و ظهور فاشیسم به صدا در آمد، و این هر دو در جنگ جهانی دوم به اوج خود رسیدند.
«ریشه های موج دو» عنوان فصل آخر کتاب است. در این فصل ابتدا به تداوم حرکت آرام فمینیسم از جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) با گذر از دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ و سپس ظهور موج دوم در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ پرداخته شده است.

در بخش نتیجه گیری نویسنده به این سوال که آیا فمینیسم تاریخی به خطا رفته و دغدغه کوچکی بوده است؛ پاسخ بله و خیر می دهد و درباره پیام هایی که می خواهد از کتاب به خواننده القا کند،‌ می نویسد: «اول اینکه نباید موانع پیشاروی فمینیسم را کوچک جلوه دهیم. دوم این که فقدان یک رابطه علت و معلولی آشکار میان راهبردها و دستاوردها، خود برای زنان رهایی بخش بوده و فمینیست ها را ار هر گونه راهبرد تک صدایی برای موفقیت رها ساخته است و در نهایت آن چه عملگرایی را ارزشمند می سازد، نه بخت موفقیت بلکه روند مبارزه است.»

کتاب «زنان در روزگارشان» که به بررسی تاریخ فمینیسم در غرب پرداخته است در ۶۰۳ صفحه توسط نشر نی انتشار یافته و با قیمت ۱۵۶۰۰ تومان در بازار نشر موجود است.

نگاه ایران: تمام سکه و دلار امروز در بازار رشت گران، نیم سکه ، ربع سکه ، طلا و یورو ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی 19 میلیون و 960 هزار ریال + 2 میلیون و 410 هزار ریال نیم سکه بهار آزادی 8 میلیون و 410 هزار ریال - 200 هزار ریال ربع سکه بهار آزادی 5 میلیون و 460 هزار ریال - 40 هزار ریال هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 630 هزار ریال - 50 هزار ریال دلار 61 هزار ریال + 3 هزار ریال یورو 71 هزار ریال - 3 هزار و 500 ریال

برنامه ای برای برخورد با سیاسیونی که اقدام به توهین علیه نظام کردند/صدور ۱۰۲۴ کیفرخواست برای عناصر اصلی

موافقت رهبری با درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی

برخورد با اخلالگران بازار ارز و بازداشت ۱۷ تن

رشد ۱۵۸ درصدی سود عملیاتی به ثبت رسید

تقدیر رشنوادی از تلاش خانواده بزرگ بیمه سرمد در نهمین سالروز تاسیس شرکت

برگزاری پانزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی با حمایت بیمه سرمد

درآمد نفتی ایران امسال ۸ برابر شد

اجازه نمی دهیم هیچ طرفی امنیت ملی کشور را هدف قرار دهد

اتحاد مسلمانان نه یک تاکتیک بلکه راهبرد و استراتژی اساسی است

رشد 70 درصدی پرتفوی بیمه سرمد در بررسی وضعیت بازارهای جهانی نیمه نخست سال 1401

آغار لیگ برتر تنیس کشور با حضور بیمه سرمد

بزرگداشت شاعر بلندآوازه گیلانی با حضور سهیل محمودی در بیمه سرمد

واکنش اولیانوف به اظهارات مشاور تیم مذاکره کننده ایران

جرائمی که به آرامش روانی مردم صدمه میزند باید در نهایت سرعت و دقت رسیدگی شود

همکاری دفتر بازرسی ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات در برخورد با مدیران فاسد دستگاه اجرایی

یک پیشنهاد بیمه ای برای مدیران ساختمان های مسکونی و تجاری

گسترش چتر خدمات بیمه ای سرمد برای هتل ها

تراز عملیاتی بانک ملی چگونه مثبت شد؟

محصول نوآورانه بیمه سرمد برای دارندگان خودروهای سواری

آماده ایم در سریع ترین زمان تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریم ها برگردانیم

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛ قراردادهای مشتقه، ابزار درمان بیماری های اقتصادی

در سال های اخیر، بازار سرمایه در مسیر رشد و توسعه ابزارهای معاملاتی و حرکت به سمت سرمایه گذاری حرفه ای گام برداشته و هدف تصمیم گیران و سیاست گذاران این حوزه نیز در این راستا قرار گرفته که همسو با افزایش حجم معاملات، توسعه ابزارهای معاملاتی را در مسیر حرفه ای تر شدن این بازار شاهد باشیم.

به گزارش خبرطلایی به نقل از «کالاخبر» ، یکی از این ابزارها که بحث توسعه بیشتر آن برای اجرا در سال ۱۳۹۸ به میان آمده، معاملات قراردادهای آتی در بازار مشتقه است که طبق گفته های حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران مقرر شده از دارایی های پایه سکه طلا و زعفران، به صندوق های سرمایه گذاری کالایی نیز توسعه یابد. اتفاقی که در صورت تحقق می تواند ضمن توسعه معاملات مبتنی بر بازار آتی، امکان سرمایه گذاری حرفه ای را در بازار سرمایه فراهم آورد. چراکه در بازار قراردادهای آتی، سرمایه گذاران ناآشنا و غیرحرفه ای چندان امکان حضور ندارند و در این بازار عمدتا افرادی حرفه ای توان پذیرش ریسک های ناشی از وجود اهرم معاملاتی در سرمایه گذاری های خود دارند. ضمن اینکه در این بازار برخلاف بازار نقدی در معاملات قراردادهای آتی، افراد می‌ توانند هم در جهت افزایش قیمت و هم در جهت کاهش قیمت سود کسب کنند. این مزیت سبب می شود که بدون توجه به شرایط اقتصادی، بتوان با تشخیص درست جهت بازار از حرکت قیمت ‌ها در هر طرف سود به دست آورد.

بورس ها دروازه ورود به بازار جهانی

در همین راستا کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایبنا اظهار داشت: همانطور که می دانید در تمام دنیا بورس های کالایی از ارکان اساسی در شفاف سازی اقتصاد است. وجود برخی مشکلات در بازار کالای فیزیکی (همانند نداشتن بازار بزرگ و نقدشونده در برخی کالاها و نبود قابلیت فروش استقراضی) و همچنین فقدان تضمین‌های لازم برای معامله‌گران و به تبع آن نوسانات تکانه وار قیمت کالاها در بازارهای سنتی از مهم‌ترین عواملی هستند که موجب پدیدار شدن بورس‌های کالایی در اقتصاد کشورهای مختلف شده است.

نیما کرامت افزود: در چنین شرایطی راه‌اندازی بورس کالا و به طور خاص استفاده از ابزارهای مشتقه، در کشورهای مختلف به ایجاد یک نظام سازمان یافته دادوستد کالایی منجر شده و راه ورود به بازارهای جهانی را برای کشورها تسهیل کرده است.

وی ادامه داد: در کشور ما نیز بنا به دلایلی از جمله تولیدکننده عمده و انحصاری بودن در یک سری از کالاها از یک سو و جهش های تکانه وار اقتصادی و نرخ بالای تورم از سوی دیگر، نیاز به ایجاد بورس کالا و به کارگیری از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیش از همیشه احساس می شود.

مشکلی به نام نبود توان بررسی وضعیت بازارهای جهانی برنامه ریزی

این کارشناس حوزه کالایی تاکید کرد: آن چیزی که سم مهلک برای اقتصاد یک کشور است، نبود توان برنامه ریزی برای سرمایه گذاران است. مسلم است که در اینجا سه نکته حائز اهمیت مطرح می شود؛ اول اینکه چرا بررسی وضعیت بازارهای جهانی سرمایه گذاران نمی توانند برنامه ریزی کنند؟ دوم اینکه این سرمایه گذاری برای آنها چه تبعاتی دارد؟ و در آخر اینکه ابزارهای رفع این چالش ها چیست؟

وی در بررسی این سه نکته اظهار کرد: دلیل اینکه سرمایه گذار نمی تواند در اقتصاد ایران برنامه ریزی کند، نوسانات و جهش های قابل توجه قیمت ها در ساختار اقتصادی کشور است و فرقی نمی کند که این نوسان به سمت بالا باشد یا با پایین آمدن قیمت ها همراه است. در این حالت، سرمایه گذار به سمت سفته بازی و بورس بازی پیش رفته و سعی بر سپرده کردن سرمایه خود دارد و سرمایه های سرگردان از امکان ایجاد ارزش افزوده و فرآیند رونق تولید یک کالا یا خدمات خارج می شود.

کرامت در خصوص اینکه ابزارهای درمان این بیماری اقتصادی چیست؟، گفت: یکی از ابزارهای پوشش ریسک برای سرمایه گذاران در برابر نوسانات شدید، ابزارهای مشتقه است. در واقع، ابزارهای مشتقه به افراد و شرکت ها کمک می کند که خود را در مقابل این نوسانات قیمتی بیمه کنند و سرمایه گذاری و یا تجارت خود را با کمترین لطمه و آسیبی نجات دهند.

بازار آتی بر پایه واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلا

وی با تاکید بر اینکه در ایران وجود این ابزارها به خصوص بر روی دارایی هایی همانند طلا که می تواند قدرت پول افراد را در برابر تورم حفظ کند، بسیار ضروریست، گفت: اگر چنین ابزاری برای پوشش ریسک وجود نداشته باشد، فشار زیادی به قیمت دارایی پایه آمده و می تواند تبعات زیادی داشته باشد و قیمت ها را به طور هیجانی نوسان دهد. یکی از این ابزارها استفاده از قرارداد آتی بر پایه واحدهای سرمایه گذاری در صندوق طلاست که با آغاز این معاملات جلوی شوک های قیمتی طلا در کشور می تواند گرفته شود تا نیاز نباشد برای کاهش و کنترل قیمت آن در این شرایط حساس کنونی، دولت به ناچار دلار و یا خود طلا را در بازار فیزیکی عرضه کند.

وی افزود: با ایجاد بازار آتی بر پایه واحدهای سرمایه گذاری صندوق های طلا، بازارگردان (بانک مرکزی، دولت یا …) می تواند با قدرت ریال (وجه تضمین) به بهترین شکل این بازار را به ثبات رسانده کرده و با توجه به شرایط اقتصادی اگر انتظارات بر صعود و یا نزول قیمت ها باشد، این نوسانات می تواند با شیب ملایم اتفاق بیفتد.

وی در خصوص امکان سرمایه گذاری حرفه ای در بستر بورس کالای ایران اظهار کرد: همانطور که همه میدانیم بسیاری از افراد که در بازار طلای کشور ورود می کنند، سفته باز یا نوسان گیر حرفه ای این بازار نبوده و فقط به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند. پس ما با ایجاد هر چه سریع تر بازار آتی برای صندوق های سرمایه گذاری طلایی می توانیم این نیاز را پاسخ دهیم، بدون اینکه به سکه طلا یا طلای آبشده و یا حتی ارز دلار فشار زیادی وارد شود .به هر حال با توجه به تمامی این مسائل، با ایجاد ابزارهای موازی برای دارایی هایی مثل طلا که به اصطلاح پناهگاه امن سرمایه گذاری هستند، می توانیم در راستای بهبود اقتصاد کشور قدم برداریم.

در پایان این گزارش می افزاید، طبق اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری کالایی مبتنی بر طلا، خود صندوق عملا می تواند اوراق اختیار، گواهی سپرده و آتی خریداری کند. اما در دنیا سرمایه گذاران این صندوق ها می توانند اوراق آتی این صندوق ها را نیز خریداری نمایند. تاکنون این امکان در کشور ما وجود نداشت؛ اما اخیرا بحث امکان عرضه و انتشار اوراق آتی مبتنی بر واحدهای صندوق های سرمایه گذاری کالایی مجددا مطرح شده و مورد توجه عموم قرار گرفته است.

به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران با این اقدام، معاملات صندوق های سرمایه گذاری کالایی به نوعی دوطرفه می شود و جذابیت آن برای سرمایه گذاران افزایش پیدا می کند. انتشار این اوراق هم می تواند موجب حفظ ارزش پول ملی شود؛ زیرا این ابزار می تواند هم ارزش دارایی ها را در برابر تورم حفظ کند و هم موجب شفافیت بیشتر گردد؛ چرا که طبق مقررات بازار سرمایه میزان دارایی های این صندوق ها به طور شفاف برای نهادهای نظارتی کاملا مشخص و روشن خواهد بود. افزون بر اینکه به کمک این ابزار، افرادی که بخواهند در بازار آتی از ابزار اهرم بهره ببرند، می‌توانند از این امکان استفاده کنند. سایر مزایای بازارهای مشتقه نیز بر این ابزار قابل تصور است و راه اندازی آن گام مثبتی هم برای اقتصاد کشور و هم برای بازار سرمایه ایران ارزیابی می شود.

ایبنا

چند رسانه

اعلام استراتژی های بورس تهران

اخبار بورس پایشگر- بورس تهران در راستای تحقق استراتژی های خود فرایند راه اندازی و نهایی شدن اوراق فروش استقراضی، وارانت،اختیار معامله سبد سهام، گواهی سپرده سهام، اوراق سود تقسیمی و اسناد قابل معامله را در برنامه دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر،علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران طی سخنرانی در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک به تعریف نوآوری مالی اشاره کرد و گفت: بورس اوراق بهادار تهران با نگاهی به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و با توجه به جایگاهی که به عنوان هماهنگ ­کننده اصلی فعالیت­های بازار سهام و اوراق بهادار بر عهده دارد، اولین رکن بازار سرمایه بود که برنامه­ ریزی استراتژیک (دوره پنج ساله ۸۹ تا ۹۳) را به عنوان وظیفه اصلی مدیریت ارشد برای ایجاد انسجام و یکپارچگی در فعالیت­ های توسعه ­ای و جاری در دستور کار قرار داد.

صحرائی درخصوص نمای کلی بورس تهران گفت: تعداد صنایع بورسی در سال ۹۷ به ۴۰ صنعت افزایش یافته است. ابزارهای مالی موجود در بورس تهران شامل سهام و حق تقدم، آتی تک سهم، آتی سبد سهام، اختیار معامله سهام، اختیار فروش تبعی، اوراق مشارکت، انواع صکوک، صندوق های قابل معامله، صندوق زمین و ساختمان می باشد.

وی اهداف کلان بررسی وضعیت بازارهای جهانی بورس اوراق بهادار تهران را شامل ۶ هدف عنوان کرد و گفت: ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت‌های مولد اقتصادی، تعمیق و گسترش بازار و توسعه و تسهیل دسترسی به آن با بهره‌ گیری از فناوری و فرایندهای بررسی وضعیت بازارهای جهانی به روز، به‌کارگیری مقررات و رویه‌های مؤثر برای حفظ سلامت بازار و رعایت حقوق سهامداران، توسعه دانش مالی و گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری در کشور، توسعه مستمر دارایی‌های فیزیکی و سرمایه انسانی شرکت و خلق ارزش برای سهامداران از اهداف کلان بورس اوراق بهادار تهران به شمار می رود.

تأمین مالی فعالیت ها

مدیرعامل بورس تهران تاکید کرد: نوآوری و راه اندازی ابزارهای جدید اوراق بدهی مانند اوراق مشارکت و صکوک از موضوعات استراتژیک بورس تهران برای ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت­ های مولد اقتصادی است.

وی به نوآوری در ابزارهای مالی توسط بورس تهران اشاره کرد و گفت: نوآوری در ابزارهای تأمین مالی با راه اندازی(اوراق مشارکت، صکوک، صندوق زمین و ساختمان، اختیار فروش تبعی)، نوآوری در سرمایه گذاری غیرمستقیم با راه اندازی (صندوق های قابل معامله) و نوآوری در ابزارهای پوشش ریسک با راه اندازی (قرارداد آتی تک سهم، اختیار فروش تبعی، قرارداد اختیار معامله سهام و قرارداد آتی سبد سهام) به تنوع ابزار های مالی در بورس تهران منجر شده است.

تصمیم کمیته فقهی

وی به نوآوری در ابزارهای مالی که در فرایند راه اندازی هستند اشاره کرد و اظهار داشت: از ابزارهای مالی نوین طراحی شده که در فرایند راه اندازی و نهایی شدن هستند می توان به اوراق فروش استقراضی، وارانت، اختیار معامله سبد سهام، گواهی سپرده سهام، اوراق سود تقسیمی و اسناد قابل معامله نام برد که به طور کلی مراحل دریافت مصوبه از کمیته فقهی سازمان بورس یا تدوین دستورالعمل توسط بورس و ارسال به سازمان بورس یا مطالعات تطبیقی- امکان سنجی تجاری و فنی را می گذرانند.

صحرائی در پایان به نوآوری بورس تهران در زمینه نحوه انجام معاملات اشاره کرد و افزود: بورس تهران با ایجاد بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران و اصلاحات ریزساختارها، نظارت بر بازار و ارتقای سامانه‌ها، ایجاد معاملات برخط بازارگردانی، ایجاد تالارهای منطقه‌ای و ایستگاه‌های معاملاتی و ایجاد معاملات الگوریتمی اقدام کرده که می تواند به ارتقای سهم بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت‌های مولد اقتصادی، تعمیق و گسترش بازار و توسعه و تسهیل دسترسی به آن با بهره‌ گیری از فناوری و فرآیندهای به روز، توسعه دانش مالی و گسترش فرهنگ سرمایه‌ گذاری و سهامداری در کشور و خلق ارزش برای سهامداران بیانجامد.

تحولات بازار مسکن در ابتدای زمستان ۹۷

متوسط قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی طی ماه نخست زمستان سال جاری به 9 میلیون و 800 هزار تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 90.8 درصد و نسبت به آذرماه امسال معادل 2.5 درصد افزایش داشته است.

پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بررسی های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی دی ماه سال جاری نشان می دهد: در ماه نخست فصل پایانی امسال، حجم معاملات آپارتمان های مسکونی در شهر تهران به 6 هزار و 700 واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 1.4 درصد و 64.6 درصد کاهش را نشان می دهد.

بررسی وضعیت معاملاتی مناطق مختلف شهر تهران طی ماه گذشته حاکی از آن است: از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم 12.4 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 10 به ترتیب با سهم های 9.5 و 7.7 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 71.3 درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران در دی ماه سال جاری مربوط به 10 منطقه شهر شامل 5،4، 10، 2، 15،8،14،1،7و 3 بوده و 12 منطقه باقی مانده، 28.7 درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده اند.
بخش دیگری از این گزارش مربوط به تحولات قیمتی بازار مسکن پایتخت طی دی ماه امسال نشان می دهد: در این ماه بیشترین رشد متوسط قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 معادل 109 درصد و کمترین میزان رشد به منطقه 12 معادل 37.بررسی وضعیت بازارهای جهانی 6 درصد تعلق دارد. همچنین در میان مناطق مختلف شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 23 میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با 4 میلیون و 200 هزار تومان به منطقه 18 اختصاص داشته است.
نکته جالب آنکه مطابق با بررسی های انجام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در دی ماه امسال مشخص شده است واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 5 تا 6 میلیون و همچنین 6 تا 7 میلیون تومان به ازای هر مترمربع هر کدام با سهم یکسان معادل 10 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات خرید و فروش مسکن تهران را داشته اند. علاوه بر این، دامنه های قیمتی 4 تا 5 میلیون تومان و 7 و تا 8 میلیون تومان نیز هر کدام با سهم یکسان 8.3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. به طوری که در این ماه، 58.7 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران یعنی با قیمت کمتر از 9 میلیون و 800 هزار تومان معامله شده اند.
این گزارش همچنین نشان می دهد: 48 درصد از معاملات خرید و فروش ثبت شده در بنگاه های املاک به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 600 میلیون تومان اختصاص داشته است. از این میان، واحدهای مسکونی با ارزش 150 تا 300 میلیون تومان با اختصاص سهم 17.7 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته اند.
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی تحولات بازار اجاره مسکن پرداخته است. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در دی ماه سال جاری موید رشد به ترتیب 19.9 و 17.1 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
تحولات 10 ماهه بازار مسکن پایتخت
گزارش بانک مرکزی از تحولات ده ماه نخست سال جاری نشان می دهد: طی ده ماه ابتدایی سال جاری حجم معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 104 هزار و 600 واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 30.5 درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت بررسی وضعیت بازارهای جهانی متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 7 میلیون و 760 هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 66.9 درصد رشد را نشان می دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.