بازدهی سود نقدی


اگر میخواهید درباره سامانه کدال و کاربردهای متفاوت آن بیشتر بدانید کلیک نمایید

بررسی تأثیر سیاست توزیع سود نقدی پایین بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل تعدیل شده FM3 )1378-1387(

پژوهش حاضر به منظور پیبردن به اهمیت سیاست توزیع سود نقدی پایین بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران، انجام شده است برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون هبستگی اسپیرمن، و رگرسیون خطی چندگانه )در
محیط EXCEL(2007) و SPSS(16.0) , Eviews5.1 ( استفاده شده است. به منظور بررسی دقیقتر رابطه بین بازده و
سیاست توزیع سود نقدی، بازده حاصل از استراتژی انتخاب سهام شرکتهای توزیع کننده سود نقدی پایین متناسب با ریسک
آن مورد ارزیابی قرار گرفت. انتظار میرفت که با توجه به کنترل اثر متغیرهای اندازه و ارزش، استراتژی انتخاب سهام شرکت-
های توزیع کننده سود نقدی پایین منجر به معناداری ضریب آلفا )کسب بازدهی بیشتر از بازده مورد انتظار( در مدل
رگرسیونی گردد. اما نتایج آزمون فرضیههای مربوطه مطابق انتظار نبود.

کلید واژه ها

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

محمد علی نجفی؛منصور کرمی؛، خلیل عباسی موصلو 7؛ ۱۳۹۳، بررسی تأثیر سیاست توزیع سود نقدی پایین بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل تعدیل شده FM3 )1378-1387(، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6061-The-effect-of-dividend-distribution-policy-down-the-stock-returns-of-companies-listed-In-Tehran-Stock-Exchange-based-on-the-adjusted-model-FM3

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

رابطة¬ بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام

این تحقیق تأثیر «تغییر حد نوسان قیمت سهام» بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌کند. هدف اصلی تحقیق شناسایی محتوای اطلاعاتی «تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام» و تأثیر آن بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­ها می‌باشد. از این رو، 257 شرکت برای یک دورة 7 ساله از تاریخ 01/01/1382 لغایت 01/01/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و داده­های مورد نیاز تحقیق شامل میانگین بازده و حجم معاملات دو ماه قبل و دو ماه بعد از تغییر حد نوسان قیمت سهام، برای 257 شرکت طی سال­های 1384 تا 1388 در 3 مقطع تغییر حد نوسان قیمت که 397 شرکت- مقطع می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مقایسة میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد کاهش 3 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ 21/08/1384 باعث افزایش حجم معاملات و بازده سهام شرکت­ها شده است. و افزایش 3 و 5/0 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ­های 12/09/1384 و 16/08/1388 بازده سهام شرکت­ها را کاهش داده، اما تأثیری برحجم معاملات شرکت­ها نداشته است.

بازدهی سود نقدی

سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه مطلوب افراد به شدت ریسک گریز است، که درآمدهای ماهیانه نظیر سود سپرده در بازار پول بانک‌ها می خواهند. با ایجاد این نوع سبد شما با ریسک بسیار ناچیز، ماهانه می توانید درآمدی متناسب با سود ابزارهای مالی درون این سبد که عمده آن ابزار کاملا بدون ریسک هستند را دریافت کنید. تلاش سبدگردان در این گونه سبد اینست که براساس مدلهای انتخاب اوراق و ابزار بدون ریسک بازدهی از ابزارهای بازار پول بالاتر باشد.
در این نوع سبد، سبدگردان داریوش با مذاکره با بانکها و ناشران اوراق مشارکت، خرید اوراق دولتی و خصوصی و صندوقهای سرمایه گذاری درآمد ثابت و همچنین در صورت وجود فرصتهای مناسب و بسیار کم ریسک با خرید اندکی سهام (در مواردی که اطمینان بالایی به بازدهی وجود داشته یا موقعیت کاملا امن کافی باشد، نظیر خرید اوراق تبعی همراه سهام) سعی می کند بازدهی بالاتر از بازدهی‌های بدون ریسک نهادهای مالی نظیر بانکها برای شما فراهم کند.

با ایجاد این نوع سبد شما با ریسک بسیار ناچیز ماهانه می توانید درآمدی متناسب با سود ابزارهای مالی درون این سبد که عمده آن ابزار کاملا بدون ریسک است دریافت کنید!

نحوه خرید سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه:

شما برای خرید این محصول نیازمند پر کردن فرم درخواست سبدگردانی و ذکر تقاضا برای سبد بدون ریسک با سود نقدی ماهانه هستید. حداقل منابع برای این نوع سبدگردانی یکصد میلیون تومان است. مدت این سبد حداقل سه ماه و حداکثر 5سال است. هر چه مدت زمان سبد بلند مدت تر باشد شانس شما برای کسب بازدهی بیشتر خواهد شد به گونه ای که ارزیابی نشان می دهد احتمالا بازدهی به ازای هر سال یک درصد بیشتر از ابزار مشابه خواهد بود. سود نقدی هر سبد حداکثر تا 3 روز پس از دوره ماهانه ویا 3 روز بعد از شروع ماه قابل پرداخت است.

در سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه چه خواهید داشت:

این سبد در واقع یک سبد اختصاصی متشکل از موارد زیرا است:

 • سپرده بانکی
 • اوراق مختلف از جمله اسناد خزانه و اوراق کوپن دار،سلف های کالایی
 • صندوقهای درآمد ثابت
 • سهام با پرداخت سود نقدی بالا بسته به شرایط بازار به ویژه سهام توام با اوراق تبعی (اوراق تبعی ابزار مالی است که بازدهی خرید و نگهداری سهام را در یک محدوده زمانی تضمین می کند) و عرضه‌های اولیه

بازدهی سبد بدون ریسک با درآمد نقدی ماهانه چقدر خواهد بود؟

به صورت عمومی بازدهی این سبد به دلیل نداشتن ریسک بسیار به بازدهی شاخص اوراق بدون ریسک و نرخ سپرده های بانکی نزدیک است اما سبدگردان می کوشد با مذاکره با ناشران اوراق و بانکها پرمیومی را برای مشتریان نسبت به نرخ پایه برای مشتریان فراهم کند.

بر اساس این منحنی سود بیشتر نیازمند دوره سرمایه گذاری بلند مدت تر است.

هزینه سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه برای سرمایه گذار چقدر است؟

اگر بازدهی این سبد از 20درصد کمتر باشد تنها یک درصد هزینه از مشتریان دریافت می گردد اما برای بازدهی بیش از 20درصد سبدگردان به میزان تلاش بیشتر خود از مازاد درآمد حاصله درصد ناچیزی را بسته به میزان ارزش اولیه سبد دریافت می کند.

به عنوان مثال اگر بازدهی سبد برای یکسال معادل 24درصد گردد هزینه پرداختی از سوی مشتری معادل یک درصد بعلاوه (اگر مبنای تقسیم 10درصد به 90 درصد براساس مازاد به نفع مشتری باشد) 0.4 درصد (کلا معادل 1.4درصد)و سهم سرمایه گذار 22.6 درصد خواهد بود.همچنین سود ماهانه دوره معاف از مالیات و هر گونه عوارض می باشد.

امکان بازخرید سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه:

در صورتی که به هر دلیل قصد خاتمه سبد درآمد ثابت را داشته باشید، میتوانید سبد خود را بازخرید کنید لذا این سبد کاملا یک پس انداز در دسترس است و همچنین مشمول هیچ نرخ جریمه ای در بخش اوراق نشده و در بخش سپرده بانکی یا فسخ اوراق تبعی مطابق شرایط رفتار می شود ولی سبدگردان جریمه ای را اعمال نخواهد کرد از این رو سود سبدگردان براساس قرارداد منعقده در 7روز کاری مطابق شرایط وجوه شما را تحویل خواهد داد.

امکان دریافت وام بر روی سبد درآمد ثابت با پرداخت سود نقدی ماهانه:

با مذاکرات انجام شده با بانکهای مختلف،سبدگردان داریوش دارندگان سبد های یکساله و بیشتر را در ازای به ازای وثیقه گذاری سبد خود به بانکها برای دریافت وام معرفی می کند.شرایط این وام جداگانه در قرارداد میان سرمایه گذار و بانک معرفی شده توسط سبدگردان داریوش مشخص می گردد و پرداخت این تسهیلات همچنین تابع شرایط نظام بانکی و منابع آن می باشد و سبد گردان تعهدی نسبت به این مساله نداشته و تنها یک مزیت اضافی درصورت امکان خواهد بود.

سودِ سهام

سامانه هوشمند سهمتو پیام‌های تمام کانال‌های بورسی تلگرام را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال‌های خرید و فروش هر کانال شناسایی و بازدهی سبد سهامی معرفی شده توسط هر کانال را محاسبه می‌کند و بر اساس پارامترهایی مثل بازدهی ماهانه سبد پیشنهادی کانال، قدرت تحلیلگر و میزان ریسکی که تحلیلگر برای سیگنال‌های خود ارائه می‌کند، آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. سهم‌های معرفی شده توسط سهمتو معمولا در کوتاه مدت سود مناسبی را به سرمایه‌گذار می‌رساند اما سهمتو هیچگونه مسئولیتی درمورد نماد های معرفی شده ندارد چرا که این سهم‌ها بر اساس اطلاعات برامده از شبکه اجتماعی معرفی می‌شود و سهمتو هیچ داده‌ای به محتوای شبکه اجتماعی اضافه یا کم نمی‌کند. سهمتو بر اساس مشخصات هر نماد از قبیل جذابیت خرید و فروش، ریسک سرمایه گذاری و شاخص ترس و طمع و پارامترهای دیگر مانند: تازگی سیگنال‌ها و اعتبار کانال‌ها که همگی براساس محتوای پیام های منتشر شده در کانال‌های بورسی هستند، بهترین نمادها را در صفحه سیگنال معرفی می‌کند.

افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
بیشتر بخوانید:
افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!

سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و. صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

1- بیت کوین چیست؟

بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا. می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی بازدهی سود نقدی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

• مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
• مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
• مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
• مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
• مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
اطلاعات بیشتر

سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی
سهمتو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.
توافقنامه استفاده از سهمتو:
این توافقنامه شامل قوانین و مقرراتی است که میان سهمتو و کاربران آن وجود دارد. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و ثبت نام در سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
نام و نام خانوادگی اعلام شده حین ثبت نام، به عنوان شناسه پروفایل کاربر ثبت میشود. لذا کاربران باید از نام و نام خانوادگی صحیح و متعارف استفاده کنند.
کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند.
امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنالهای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را منتشر و ارزیابی میکند.
سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و کیفیت تحلیلها و سیگنالهای اعلام شده در شبکه های اجتماعی ندارد.
آمار و تحلیلهای ارائه شده در سهمتو نباید مبنای خرید و فروش سهام توسط کاربران قرار بگیرد. عواقب خرید و فروش بر اساس آمار ارائه شده توسط سهمتو، کاملا بازدهی سود نقدی بر عهده کاربران است و سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران نمیپذیرد.
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.‎
اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
سهمتو این حق را برای خود محفوظ میداند که تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود ویرایش کند.
قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه بورس ترند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
قوانین

سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
سهمتو برای تریدرها در بورس :
تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
تیم متخصصان بازار سرمایه
تیم هوش مصنوعی
تیم نرم افزار
تیم توسعه کسب و کار
برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
درباره ما

خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
مطالعه بیشتر:
چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید بازدهی سود نقدی تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟

بازدهی سود نقدی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / همه چیز درباره شرایط و چگونگی دریافت سود نقدی سالیانه شرکت ها

همه چیز درباره شرایط و چگونگی دریافت سود نقدی سالیانه شرکت ها

هر ساله در پایان سال مالی شرکت ها سود حاصل شده در آن سال مالی را تحت عنوان سود نقدی سالیانه (DPS) به سهامداران خود پرداخت میکنند در صورتی که در مجمع عمومی عادی سالیانه، تقسیم سود تصویب شود، شرکت موظف است حداکثر تا ۸ ماه از زمان تصویب، سود تقسیمی DPS را به سهامداران پرداخت کند ما در این مطلب قصد داریم به بررسی همه چیز درباره شرایط و چگونگی دریافت سود نقدی سالیانه شرکت ها بپردازیم.

شرایط و نحوه دریافت سود نقدی سالیانه شرکت ها

سالیانه یکبار شرکت‌های سودده به سهامداران‌ خود سود نقدی (DPS) پرداخت میکنند.

اما سودنقدی سهام چیست؟ سود نقدی سهام (DPS) مبلغی می باشد که شرکت از محل سود محقق شده به سرمایه‌گذاران خود پرداخت می‌کند و با پرداخت سود نقدی ارزش قیمت هر سهم تقریبا به اندازه سود نقدی سهم کاهش می یابد.

مجمع عادی سالیانه سالی یک بار برگزار می شود و شرکت ها به سهامدران خود به اندازه تعداد سهامی که در زمان برگزاری مجمع دارند سود تقسیمی که به آن dps گفته می شود پرداخت می کنند. از کجا بدانیم مجمع عادی سالیانه شرکتی که سهامدار آن هستیم کی برگزار می شود؟

دریافت سود سهام شرکتها بدون مراجعه حضوری چگونه است؟

برخی شرکت ها سود تقسیمی (سود نقدی سالیانه) را بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق شماره شبا اعلام شده در سامانه سجام پرداخت می کنند اما برخی دیگر نیز سود مجمع سالیانه را از طریق بانک ها پرداخت می کنند. پس لازم است که سهامداران از زمان تشکیل مجمع عادی سالیانه شرکت ها باخبر باشند تا برای گرفتن سود سهام خود در زمان مناسب اقدام کنند. در ادامه خواهیم گفت از کجا پیگیر پرداخت سود تقسیمی سهام خود باشید.

از کجا بفهمیم سود تقسیمی به ما تعلق گرفته یا نه؟

همان طور که گفته شد از آنجایی که سامانه سجام هنوز به طور کامل راه اندازی نده است و تعداد معدودی از شرکت ها سود سهم رو از طریق سجام پرداخت می کنند باید حتما از طریق کدال پیگیر سود مجمع سالیانه سهم های خودتان باشید.

همه چیز درباره شرایط و چگونگی دریافت سود نقدی سالیانه شرکت ها

ولی توجه داشته باشید که همه شرکت ها سود پرداخت نمیکنند ممکن است:

 1. در یک سال مالی شرکت نتواند هیچگونه سودی محقق کند و زیان‌ده شود.
 2. در بعضی مواقع هم ممکن است شرکت بتواند سود به دست آورد ولی در مجمع تصمیم گرفته شود هیچ سود نقدی تقسیم نشود.

روش اطلاع از مقدار سود سهام و روش پرداخت

برای دسترسی به اطلاعات سود نقدی سالیانه سهام شرکت مورد نظر خود، وارد سایت کدال شوید و به صورت زیر اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورید :

 1. وارد سایتcodal.ir شوید.
 2. روی منوی جستجوی اطلاعیه کلیک کنید.
 3. در فیلد نماد، نماد بورسی شرکت را بنویسید.
 4. برای گزینه نوع اطلاعیه روی “زمان بندی پرداخت سود” کلیک نمایید.
 5. در نهایت روی دکمه جستجوی اطلاعیه‌ها در پایین فرم کلیک کنید.
 6. اگر اطلاعیه‌ای از طرف شرکت ارسال شده باش نشان داده خواهد شد که روبروی اطلاعیه، با کلیک روی آیکون‌ها، بصورت فایل pdf یا عکس اطلاعات را دانلود کنید.
 7. توجه داشته باشید که نحوه دریافت سود تقسیمی بورس در اطلاعیه، ذکر شده است.

اگر میخواهید درباره سامانه کدال و کاربردهای متفاوت آن بیشتر بدانید کلیک نمایید

مشاهده میزان سود نقدی سالیانه شرکت‌ها

مقدار سود نقدی سال مالی قبل شرکت‌ها در مجمع عمومی عادی سالیانه آنها تصویب می‌شود و تصمیمات گرفته شده در این مجمع خلاصه و مفید در گزارشی تحت عنوان “خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه ” در سایت codal.ir ارسال خواهد شد.

برای مشاهده مقدار سود نقدی یک سهام با جستجوی نماد شرکت در سایت codal.ir، گزارش “خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه ” را جست و جو کنید.

مشاهده میزان سود نقدی شرکت‌ها

رقم سود نقدی در جدول “میزان سود” در فایل گزارش قابل مشاهده می باشد.

مشاهده میزان سود نقدی شرکت‌ها

پرداخت سود سهام به سهامداران در شرکت‌های سهامی عام

در شرکت‌های سهامی عام سود سهام در صورتی پرداخت می شود که؛

 1. سود قابل تقسیمی حاصل شده باشد.
 2. به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام درباره تقسیم سود رسیده باشد.

اطلاع از نحوه دریافت سود نقدی هر سهم شرکت (DPS)

۳ راه برای مطلع شدن از مبلغ و نحوه دریافت DPS هر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد؛

۱. اطلاعیه شرکت را در سایت codal.ir مشاهده نمایید.

همه سهم ها بعد از برگزاری مجمع سالیانه اطلاعیه ای در خصوص پرداخت سود در کدال منتشر می کنند که در سایت tsetmc.com نیز قابل مشاهده است.

۲. با امور سهام شرکت مورد نظر خود تماس حاصل نمایید.

۳. در سایت tsetmc.com به تب dps بروید و تاریخ مجمع رو ببینید.

اطلاع از زمان مجمع و سود در سایت tsetmc

زمان پرداخت سود نقدی سالیانه شرکت‌ها

بر اساس قانون تجارت، اگر در مجمع عمومی عادی سالیانه، تقسیم سود تصویب شود، شرکت موظف است حداکثر تا ۸ ماه از زمان تصویب، سود تقسیمی DPS را به سهامداران پرداخت کند.

به چه سهامدارانی سود نقدی سالیانه تعلق می‌گیرد؟

به سهامدارانی سود نقدی تعلق می‌گیرد که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت، مالک آن سهم باشد.

توجه داشته باشید که زمان خرید یا فروش سهام مهم نیست تنها مسئله ای که مهم است این است که شخص در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت ، مالک آن سهم باشد یعنی حتی اگر شخص دو روز قبل از برگزاری مجمع، سهامدار شرکت شود و در زمان برگزاری بازدهی سود نقدی مجمع، سهامدار شرکت باشد و حتی آنرا بلافاصله بعد از بازگشایی سهم بفروشد، سود نقدی به شخص تعلق خواهد گرفت.

نرخ بازده ناشی از دریافت سود سهام

نحوه محاسبه نرخ بازده ناشی از دریافت سود سهام، به صورت زیر می باشد؛

نرخ بازده ناشی از دریافت سود سهام

روش های دریافت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

روش دریافت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مختلف است و به طور معمول به سه روش انجام می‌گیرد:

۱– واریز سود سهام سالیانه به حساب بانکی سهامدار

در روش واریز به حساب بانکی سهامدار، برای پرداخت سود سهامدار باید مشخصات حساب بانکی‌اش را برای شرکت ارسال نماید.

بعضی از شرکت‌ها به حساب بانکی خاصی سود را پرداخت می کند که در این صورت اگر سهامدار در آن بانک حساب نداشته باشد، در ابتدا باید یک حساب در آن بانک افتتاح نماید و مشخصات مربوطه را از طریق سایت شرکت، فکس، ارسال پستی، ایمیل و یا مراجعه حضوری به امور سهام برای شرکت بفرستد.

۲– مراجعه سهامدار به یک بانک خاص برای دریافت سود سهام

در این روش، شرکت با یک بانک قرارداد می‌بندد تا سود سهامداران خود را به واسطه آن بانک پرداخت کند.

برای دریافت سود سهام از طریق مراجعه سهامدار به یک بانک خاص کافی است سهامدار با کارت ملی و کدمعاملاتی خود به یکی از بازدهی سود نقدی شعب بانک معرفی شده توسط شرکت، مراجعه نماید.

توجه داشته باشید امکان دارد در بانک، کپی کارت ملی را از شما درخواست کنند، پس بهتر است کپی کارت ملی را هم به همراه دیگر مدارک همراه داشته باشید.

۳- پرداخت سود مجمع بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق سامانه سجام

اینکه سهامدار برای دریافت سود هر شرکتی بخواهد از طریق مراجعه حضوری، ارسال فرم دریافت سود سهام به شرکت و یا افتتاح حساب در بانک های مختلف اقدام کند، چندان صحیح نبوده و سهامدار را با مشکل مواجه می سازد از طرفی سود مجمع برخی سهم ها بسیار ناچیز است و ارزش صرف وقت را ندارد به همین دلیل بهتر است شرکت ها سود مجانع سالیانه خود را از طریق سجام پرداخت کنند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.